Статии от Вероника Имова, член на ВСС
Либерализирането на режима на наказанията невинаги съответства на обществените потребности за справяне с престъпността
25 април 2019
310
Институтът на съкратеното съдебно следствие е създаден, за да облекчи производството. Законодателят е предвидил разумен компромис между обвинението и защитата в случаите, когато подсъдимият признава фактите на обвинението. Този вид...