Националният институт на правосъдието с успешни резултати
За три години над 18 000 магистрати и разследващи са преминали обучение по оперативна програма
Надхвърлихме с над 2/3 ключовия индикатор по Оперативната програма от 10 000 обучаеми, разработихме 15 помагала и ръководства в помощ на колегите в съдебната система, заяви директорът на НИП Миглена Тачева
 
06 декември 2019, 16:17 | | Видяна: 311
 
 

18 592 магистрати, служители на разследващите органи и други представители на професионалната общност са обучени в рамките на инициативите на Националния институт на правосъдието (НИП), финансирани по Оперативна програма "Добро управление" през изминалите три години.

Това стана ясно на 6 декември по време на публичното представяне от директора на НИП Миглена Тачева, на постигнатите резултати по стратегическите проекти – "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието" и "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП".

Проектите, стартирани през 2016 г. и 2017 г., отразяват модерната визия на Националния институт на правосъдието за съдебно обучение, съобразена със съвременните методи и добри европейски практики чрез разгръщане на иновативни обучителни форми, които интегрират ученето в работна, учебна, извънучебна среда, насърчават ползването на електронни ресурси и провеждането на практически и интерактивни сесии, насочени към активно ангажиране на обучаемите в учебния процес. Те надграждат предишните проекти, изпълнявани в рамките на Оперативна програма "Административен капацитет", чрез укрепване на натрупания опит и практика, за да се очертаят нови посоки на развитие.

 "Надхвърлихме с над 2/3 ключовия индикатор по Оперативната програма от 10 000 обучаеми, разработихме 15 помагала и ръководства в помощ на колегите в съдебната система, обучаваме системата – и себе си като част от нея – да работи и ползва цифровите технологии като неотменна част от правосъдието в дигиталната ера", изтъкна директорът на института. Тя припомни, че ръководеният от нея екип е започнал работа по проектите година и половина след откриването на процедурата за института.

При осъществяването на проектите бяха разширени темите и формите на обученията. Освен традиционните присъствени обучения НИП акцентира и върху регионалните обучения – присъствена форма за текуща квалификация, реализирана съвместно с 55 съдилища – партньори. Информационните и комуникационни технологии  Институтът използва ефективно при провеждането на електронните дистанционни обучения, които доразви с нови електронни формати като уебинари, онлайн форуми, видео-уроци, електронни общности за дискусии в определени тематични области,  електронна общност на преподавателите в НИП.

Знанията и компетентностите в прилагането на правото на ЕС магистрати и съдебни служители обогатяват чрез разработения от НИП Европейски външен обучителен каталог. Въз основа на него 450 представители на целевата група преминаха успешно международни обучения и бяха на учебни посещения в сродни съдебни школи и европейски институции като Съда на ЕС в Люксембург и Евроджъст. За участията в тези обучения и за изграждането на общоевропейска съдебна култура допринесоха и организираните от НИП обучения по работните езици на ЕС - английски и френски – за нива В1, В2, С1 и по юридическа терминология.

За постигнатите резултати Миглена Тачева благодари на екипа на ОП "Добро управление" за колегиалното и конструктивно взаимодействие, на Върховния административен съд за успешното партньорство в областта на административното правосъдие, в рамките на което бяха обучени над 780 съдии и съдебни служители от административните съдилища, на съдебните обучители – за професионализма и всеотдайността им, както и на целия екип на НИП.

"Голяма част от обучителните дейности ще бъдат доразвити през следващия програмен период, защото са необходими за представителите на професионалната общност, а и са сред приоритетите на Европейската мрежа за съдебно обучение", подчерта Миглена Тачева и припомни основната цел на НИП – да осигурява качествено обучение, което да подобрява качеството на правораздаването в България.