Софийски градски съд отказа да регистрира партията на Слави Трифонов
Основната причина е използването на цветовете от българското знаме в логото на "Няма такава държава"
 
06 декември 2019, 16:30 | | Видяна: 564
 
 

Софийският градски съд (СГС) отхвърли молбата за регистрация на политическа партия "Няма такава държава", съобщиха от съда. Мотивът на съдебния състав с председател Татяна Костадинова е, че "използване на знамето в символа на партията е налице не само когато има пълна идентичност в двата знака, но и когато внушението е достатъчно силно, че да създаде възможност гражданите да свържат символа със знамето на Републиката".

Според съдебния състав представеното графично изображение не само не разколебава, а засилва формирания по-горе извод, че "интегрираните цветове бяло, зелено, червено" биха могли да внушават за използване на знамето на Републиката.

Относно името на партията съдът приема, че използваното в настоящия случай наименование съставлява съчетание между придобилия гражданственост израз "няма такава/няма такъв" и съществителното име "държава". Противно на изразеното от процесуалните представители на молителя становище, съдът счита, че изразът "няма такава/няма такъв" трябва да бъде изследван не само в позитивното му звучене, но и с възможната отрицателна конотация – тъй като по делото не са събрани никакви доказателства, от които да се направи извод, че вложеният в израза смисъл е единствено позитивният. Така се оказва, че изразът би могъл да е противен на добрите нрави, само когато се отнася до държавността, схваната като комплекс от държавни органи и институции. Когато обаче той окачествява не държавността, а състоянието на държавата, изразът се явява по-скоро оценка, а не обида.

Изложените съображения мотивират съда да приеме, че наименованието на партията не следва да се разглежда като противно на добрите нрави и да е основание за отказ за регистрация. Този извод е обоснован и от разбирането, че когато съдът поставя пречка пред участието на един субект в политическия живот, това трябва да е крайна мярка – само тогава, когато императивната норма е нарушена по начин, който изключва всякакво съмнение за нарушението.

В мотивите си съдът посочва още, че следващото, подлежащо на вписване обстоятелство е уставът на партията. Това означава, че съдът следва да осъществи контрол дали неговото съдържание противоречи на императивни правни норми.

"Изискването да не се използват държавните символи като герба и знамето не е самоцелно – то осигурява спазването на конституционните разпоредби на чл. 1, ал. 3 и особено на чл. 11, ал. 2 от Конституцията на Републиката, съгласно които "никоя политическа партия не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет" и "нито една политическа партия не може да се обявява или утвърждава за държавна". За да се ограничи възможността гражданите да отъждествят един политически субект с източника или носителя на държавна власт, законът забранява на участниците в политическия живот да използват тези външни признаци, с които държавната власт се характеризира", се казва още в мотивите на съдебния състав.

Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния касационен съд (ВКС) в седемдневен срок от връчване на препис.