ВСС най-после заговори за реформа на съдебната карта на съдилищата в конкретика
Тестват пилотно моделите за реорганизация и/или обединяване на десет районни съдилища по проект, за да вземат накрая кадровиците решение как да процедират
 
05 декември 2019, 17:27 | | Видяна: 2356
 
 

Висшият съдебен съвет (ВСС) за първи път заговори за реформата на съдебната карта в конкретика, макар и действията в тази посока да са все още в подготвителна фаза. Става дума за вече описания от "Правен свят" проект за "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", изпълняван от ВСС по Оперативна програма "Добро управление", в който е предвидено разработването на механизми за реформа на съдебната карта както по отношение на съдилищата, така и на прокуратурите.

По отношение на държавното обвинение няма съмнение, че реформата вече е факт, тъй като от началото на 2020 година официално ще бъдат окрупнени 28 районни прокуратури, като това се явява "втора вълна от процедурата". От началото на настоящата година вече бяха закрити други 11 районни прокуратури, а на тяхно място бяха разкрити териториални отделения.

Темата за прерайонирането на съдебната карта по отношение на съдилищата обаче цикли вече в няколко състава на Съдийската колегия, като повечето идеи, дадени от една малка част от кадровиците, не събират нужното одобрение. Така на практика проектът, по който ВСС е бенефициент, се явява първата, но може би най-важна крачка, в преодоляването на предпазливия подход и отношение на членовете на Съдийската колегия към прекрояването на съдебната карта.

В случая темата бе обсъдена на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) в четвъртък, когато стана ясно, че проектният екип започва да тества пилотно моделите за реорганизация и/или обединяване на десет районни съдилища и прокуратури, за да вземат накрая кадровиците решение как да процедират по-нататък.

Ръководителят на проекта Гергана Мутафова представи на вниманието на колегите си предложението за одобряване на подбрани групи от съдебни структури, които да попадат в обхвата на Дейност 1.5 от проекта, която касае: "Изготвяне на детайлни доклади по места за реорганизация и/или обединяване на съдебни структури". А кадровиците одобриха десет пилотни съдилища и прокуратури на принципа "по две на апелативен район". По отношение на прокуратурите пък става дума за такива, които до момента не са засегнати от вече стартиралата реформа.  

А по-конкретно става дума за РС-Eлxoвo, РС-Toпoлoвгpaд, PC-Oмypтaг, РС-Tъpгoвищe, PC-Beлиĸo Tъpнoвo, РС-Eлeнa, PC-Чeпeлape, РС-Cмoлян, PС- Kocтинбpoд и РС-Cливницa

За прокуратурите – РП-Aйтoc, РП-Kapнoбaт, PΠ – Бaлчиĸ, РП-Kaвapнa, PΠ-Πaвлиĸeни, РП-Ceвлиeвo, PΠ-Πaнaгюpищe, РП-Xapмaнли, PΠ-Бepĸoвицa, РП-Meздpa.

Накрая, Боряна Димитрова от Съдийската колегия, която също участва в проекта, уточни, че не става дума за автоматично закриване на избраните органи на съдебната власт, а тестови период, в който те ще бъдат подложени на определени механизми и режим на работа, за да стане ясно в крайна сметка кой подход ще изберат колегите й по отношение на съдилищата.