Eвропейската комисия не планира повече доклади за страната ни
Брюксел раздели София от Букурещ по мониторинговия механизъм
През последните години България отбеляза впечатляващ напредък, отбеляза Жан-Клод Юнкер
 
22 октомври 2019, 15:14 | Правен свят | Видяна: 645
 
Борисов: България спази ангажиментите си пред ЕК
 
Много работихме, за да изпълним всички препоръки на ЕК. България спази ангажимента си и очаквам добра оценка. Това написа във фейсбук премиерът Бойко Борисов преди представянето на поредния мониторингов доклад от Европейската комисия.
 
 
Европейската комисия (ЕК) прие най-новия си и последен доклад за предприетите от България действия за изпълнение на ангажиментите ѝ във връзка със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка (МСП), съобщиха от Комисията.
 
ЕК отчита, че е постигнат значителен напредък в изпълнението на всички шест показателя по механизма - независимост на съдебната власт, правна рамка, продължаване на съдебната реформа, борба с корупцията по високите нива, борба с корупцията на местно ниво и по границите и борба с организираната престъпност. 
 
ЕК препоръчва приключване на мониторинговия механизъм за България. Комисията е на мнение, че напредъкът на България по линия на МСП е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС. "Необходимо е България да продължи да работи последователно за превръщането на отразените в доклада ангажименти в конкретно законодателство и за трайното му изпълнение", изтъкват още от Комисията. Това е единственият доклад по механизма, в който не са формулирани препоръки или бъдещи ангажименти по показателите и следващ доклад не е предвиден.
 
Брюксел оценява положително създадения от българското правителство Съвет за сътрудничество и координация, който ще има занапред функциите на национален постмониторингов инструмент. "България трябва да осъществява мониторинг на трайното изпълнение на реформите чрез новосъздаден съвет, който ще функционира след приключване на мониторинга на Комисията, като достигнатите заключения ще се използват в бъдещия диалог с Комисията в рамките на всеобхватния механизъм за върховенството на закона", пише още в съобщението на ЕК. Както вътрешният мониторинг, така и механизмът, обхващащ целия ЕС, следва да подпомагат устойчивостта и необратимостта на реформите, дори след края на МСП за България. Преди да вземе окончателно решение, Комисията надлежно ще вземе предвид становищата на Съвета и на Европейския парламент.
 
Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер коментира: "Още в началото на мандата си заявих, че бих искал механизмът за сътрудничество и проверка да приключи при тази Комисия. Разбира се, осъществяването на тази амбиция винаги е зависело от изпълнението на всички изисквания в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. През последните години България отбеляза впечатляващ напредък в изпълнението на препоръките на Комисията. Въпреки че все още са налице предизвикателства, свързани с изпълнението на нужните реформи и поддържането на набраната скорост, отбелязаният от България напредък понастоящем е достатъчен, за да се обмислят прекратяването на действието на МСП и използването на нови механизми за мониторинг на национално равнище и на равнището на ЕС. Ще чуем внимателно становищата на Парламента и на Съвета, преди да вземем решение".
 
"От последния си доклад през ноември 2018 г. Комисията наблюдава консолидиране на правната и институционалната рамка, въведена през предходните години. За постигането на резултати в дългосрочен план ще бъдат необходими решимост и последващи действия преди всичко на национално равнище чрез съвета, който ще функционира след приключване на мониторинга и ще бъде съпредседателстван от заместник министър-председателя, отговарящ за съдебната реформа, и от представител на Висшия съдебен съвет. Отговорността за осигуряване на зачитането на върховенството на закона и безпроблемното функциониране на държавата е вътрешна конституционна отговорност на всички национални правителства към техните граждани. Това е отговорност и към Европейския съюз и останалите държави членки. В тази връзка въпросите, разглеждани от съвета, който ще функционира след приключване на мониторинга, ще бъдат използвани и в диалога с Комисията в рамките на бъдещия механизъм на ЕС за върховенството на закона", посочват още европейските комисари.
 
В допълнение към ангажимента за продължаване на реформите, свързани с борбата с корупцията, Комисията отбелязва по-специално ангажимента на българското правителство да въведе процедури относно отчетността на главния прокурор, включително с цел запазване на независимостта на съдебната власт в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. 
 
Комисията отбелязва също така ангажимента на българските органи да приемат законодателство за отмяна на разпоредби на Закона за съдебната власт, изискващи автоматично временно отстраняване от длъжност на магистрати в случай на наказателно разследване срещу тях и деклариране на членство в професионални сдружения.
 
Брюксел отново отправя критики към България във връзка с коментарите за медийната свобода у нас, но този въпрос не засяга пряко МСП. 
 
 

Румъния остава под мониторингов механизъм

 

Европейската комисия представя изключително лаконичен и силно критичен доклад по МСП за Румъния. Брюксел за първи път разделя двете държави членки, които се присъединиха към ЕС на 01 януари 2007 г. От съобщението на Комисията става ясно, че Букурещ остава под мониторингов механизъм, тъй като румънските власти са отказали да изпълнят препоръките от предходния доклад по механизма за сътрудничество и проверка.