ГЕРБ предлага съкратеното следствие да остане, но без задължително намаляване на присъдата
С поправките се предвижда при самопризнание присъдата да се редуцира не с една трета, а с една пета
 
05 септември 2019, 14:29 | | Видяна: 312
 

Правосъдният министър Данаил Кирилов

 
Съкратеното съдебно следствие да остане, но съдът да не бъде задължен да намали наказанието на провинилия се, когато си е признал. Такива предложения за промени ще внесат от ГЕРБ в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс. Това каза правосъдният министър Данаил Кирилов на пресконференция на партията в парламента. Законопроектът на ГЕРБ се внася заради обществените  очаквания след случая в село Сотиря и целят бързо производство и справедливо наказание, подчертаха от ГЕРБ.
 
С поправките се предвижда при самопризнание присъдата да се редуцира не с една трета, а с една пета. "Предложените изменения са в две алинеи на чл. 58а. Когато е извършено умишлено убийство, тежка телесна повреда, блудство или изнасилване пак може да се приложи института за редукция на наказанието. Това, което предлагаме, е в две посоки. Сега редукцията по закон е с 1/3 от наказанието, ние предлагаме тя да е с 1/5, но освен това казваме - това не е императивно. Това решение трябва да го вземе съда при определяне на наказанието. Тъй като наказателният съд е господарят на наказателното производство в съдебната фаза, той определя наказанието в рамките на това, което му определя закона и нека съда да определи тежестта, последиците на извършеното и тогава да прецени дали за това престъпление е допустимо да има редукция на наказанието, и ако е допустимо, тази редукция да бъде не повече от 1/5 от размера", обясни правосъдният министър Данаил Кирилов.
 
"В алинея 2-ра, където се уреждат двете най-тежки наказания в нашата правна система - доживотен затвор без замяна и доживотен затвор, предлагаме аналогичното правно решение - по преценка на съда може да се понижи степента на определеното наказание. Тоест да имаме замяна от "доживотен затвор без замяна" с "доживотен затвор", или от "доживотен затвор" на "лишаване от свобода от 20 до 30 г.". Но и там съдът няма да бъде императивно задължен да наложи редукция на наказанието, а ще го съобрази както с установените факти, така и с позицията на участниците в процеса. Тук е важно да се каже, че в този момент ще се вземе предвид и становището на прокуратурата, а то също ще има своята тежест в преценката на наказателния съд кое е обоснованото, ефективното и дължимо наказание за конкретното деяние", допълни той.