Ръководството на Прокуратурата и ресорната колегия на ВСС с остри реакции срещу медийни атаки
Кадровиците предупреждават за опити за нарушаване на законоустановената процедура по избор на главен прокурор
С тревога и загриженост следим тенденциозните и манипулативни коментари, мнения и негативни публикации, накърняващи доброто име, професионалния авторитет и независимостта на прокурори и следователи, пише в позицията на Колегията
 
07 август 2019, 13:02 | | Видяна: 710
 
 
Ръководството на Прокуратурата и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) в рамките на по-малко от час излязоха с две остри позиции, в които предупреждават за опити за нарушаване на законоустановената процедура при избора на главен прокурор и за системни атаки срещу магистрати. В последните две седмици определени медии, собственост или свързани с подсъдими и обвиняеми лица, предприеха организирана кампания по дискредитиране на номинирания за главен прокурор Иван Гешев, както и срещу прокурори, следователи и служители на съдебната система, които декларираха публично подкрепата си за него. 
 
Първата изразена реакция бе на кадровиците. Тя е във връзка с конкретна публикация - в изданието "Капитал", в която обект на атаки са прокурорите от Специализираната прокуратура - Силвия Соколова и Димитър Петров (избран преди седмица за административен ръководител), най-вече заради изразената от тях и от колегите им подкрепа за номинацията на Иван Гешев за главен прокурор. 
 
Позицията на кадровия орган идва след настояване на Асоциацията на прокурорите, които във вторник излязоха с декларация в защита на прокурор Соколова заради намесването на името й в манипулативна публикация в издание на подсъдимия Иво Прокопиев. Реакцията на Прокурорската колегия е изготвена от говорителя й Даниела Машева и е съгласно приетия през март месец т.г. "Механизъм за публична реакция на ПК на ВСС в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи".
 
 
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изразява безпокойството си от негативната кампания, реализирана в част от българските медии, срещу заместника на главния прокурор Иван Гешев - кандидат за главен прокурор на Република България, както и срещу прокурорите и следователите, подкрепили неговата кандидатура.
 
С тревога и загриженост следим тенденциозните и манипулативни коментари, мнения и негативни публикации, накърняващи доброто име, професионалния авторитет и независимостта на прокурори и следователи. Тези прояви създават предубеденост и поляризират общественото мнение с цел да дискредитират прокурорската институция и да насочат дебата изцяло извън законоустановената процедура и органа по нейното провеждане.
 
Подобни тенденциозни внушения присъстват и в посочения материал "Тоягата и морковът зад номинацията на Иван Гешев", засягайки и прокурор Силвия Соколова от Специализираната прокуратура, Димитър Петров – административен ръководител на Специализираната прокуратура, и кадровите решения от последните заседания на Прокурорската колегия на ВСС. За тяхната манипулативност и недостоверност свидетелства също обстоятелството, че коментарът е оставен без автор.
 
Намираме за необходимо да заявим, че професионалният и обществен дебат по провежданата в момента от Пленума на ВСС процедура за избор на главен прокурор, следва да се води със сериозни аргументи и добронамерен тон.
 
Прокурорската колегия на ВСС призовава обществото и медиите за повече толерантност и отговорност в провежданото обсъждане на номинираната кандидатура за главен прокурор. Това би дало възможност на гражданите сами да направят изводи за качествата на издигнатия кандидат, би запазило независимостта на магистратите, които подкрепиха номинацията, както и непредубедеността на останалата общественост, заявила подкрепа. По този начин се създават гаранции за законосъобразно протичане на независим и обоснован избор от Пленума на Висшия съдебен съвет.
 
Ръководството на Прокуратурата: Медии атакуват прокурори, засягайки личната сфера на магистратите, изнасяйки невярна информация за техни близки и роднини
 
Малко след реакцията на кадровия орган, ръководството на Прокуратурата излезе със Становище и ново искане за Позиция от ресорната колегия на ВСС. Този път заради публикация във в-к "Сега", в която се правят внушения срещу новоизбрания ръководител на Специализираната прокуратура Димитър Петров. 
 
От държавното обвинение изразяват подкрепата си и към прокурор Евгения Станкова, която стана обект на множество иронични коментари, заради репликата й, че разследваните за хакерската атака срещу НАП са правили опити да използват поливната система на парламента за нарушаване на обществения ред. Изрично се посочва, че прокурор Станкова е постигнала първата осъдителна присъда за тероризъм, която вече е потвърдена и на втора съдебна инстанция.
 
От ръководството на Прокуратурата смятат, че атаките срещу държавното обвинение и отделни прокурори имат връзка с разследванията и повдигнатите обвинения срещу икономически кръгове, включително и собственици на медии. 
 
Сотир Цацаров и заместниците му предупреждават, че се забелязва тенденция прокурори да бъдат атакувани, като се засяга личната им сфера с изнасянето на невярна информация за техните близки и роднини.
 
 
На 06.08.2019 г. в електронния сайт - segabg.com е публикувана статия: "Франтишек – път към висшето прокурорско общество". В нея са представени манипулативни твърдения и неистини за кариерното израстване на прокурор Петров, както и за професионалните качества на Евгения Станкова, прокурор в Специализираната прокуратура.
 
Тази статия не е изолиран случай. Тя е част от целенасочени атаки в определени медии срещу прокурори, следователи и съдебни служители. По същия начин в друга публикация на 02.08.2019 г. (capital.bg) бе изнесена невярна информация, засягаща прокурор Силвия Соколова. В предходен период пак невярна информация бе публикувана и за прокурор Ангел Кънев, по повод конкретно разследване с висок обществен интерес, което той наблюдава. 
 
Ръководството на Прокуратурата на Република България споделя разбирането, че независимостта на прокурорите и следователите е от съществено значение за върховенството на закона, както и че тя не е привилегия, а гаранция в интерес на справедливостта и на безпристрастната работа на органите на съдебната власт. Публикуването на необективна информация в публичното пространство цели персоналното компрометиране на определени магистрати. Освен това чрез създаването на внушения относно техните лични и професионални качества  се цели формиране на недоверие у гражданите към съдебната власт и конкретно към прокуратурата. Особено тревожен е утвърденият в определени медии подход за засягане на личната сфера на магистрати, на изнасяне на невярна информация за техни близки и роднини, като средство за компрометиране и създаване на съмнения и внушения съответни на редакционната политика и интересите на собствениците на тези издания. 
 
Прокурор Петров има общо 17 години юридически стаж, от които 15 години в органите на съдебната система. С решение на Прокурорската колегия на ВСС от 31.10.2018 г. той е определен да изпълнява функцията на административен ръководител на Специализираната прокуратура, а на 29.07.2019 г. е избран за титуляр на длъжността, след проведена процедура в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт. Неговият избор е резултат както от постиженията на Специализираната прокуратура за този период, така и от наличието на необходимите за заемането на длъжността лични и професионални качества. 
 
Прокурор Евгения Станкова има общо 21 години юридически стаж, изцяло в съдебната система. Извод за професионализма й може да бъде направен от внесените от нея обвинителни актове в съда, както и от постановените осъдителни присъди по тях. Достатъчно е да се отбележи, че именно по внесен от прокурор Станкова обвинителен акт е постановена първата осъдителна присъда за престъпление по чл.108а, ал.4 от НК /нохд № 3421/2016 г. по описа на СНС, потвърдена с решение по внохд № 229/2017 г. по описа на АСНС/.
 
За ръководството на Прокуратурата е напълно ясно, че причина за персоналните атаки в медии срещу магистрати са проведените през последните години разследвания по дела, представляващи голям обществен интерес, с които пряко или косвено бяха засегнати различни корпоративни, политически и бизнес интереси. Главният прокурор Сотир Цацаров и неговите заместници изразяват пълна подкрепа към работата на прокурорите Димитър Петров, Евгения Станкова и Силвия Соколова.
 
Още на 03.05.2019 г. по повод опити за персонално компрометиране в медии на прокурор Ангел Кънев, публично бе заявено следното: "Ръководството на ПРБ изразява позиция в подкрепа на всеки прокурор, който изпълнява служебните си задължения в съответствие със закона и няма да допусне персонални атаки от страна на обвиняеми и свързани с тях лица." Тази позиция потвърждаваме категорично и сега. 
 
С оглед изложеното по-горе и на основание Механизъма за публична реакция на Прокурорската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи, приет с решение на Прокурорската колегия – протокол № 9/20.03.2019 г., предлагаме на колегията да вземе решение за начина на реакция на посочените медийни публикации, касаещи конкретни прокурори.