Милен Глушков, ръководител на Районна прокуратура-Нови пазар:
Нужни са законови изменения преди да се премине към оптимизация на държавното обвинение
Трябва да се пазим от подобни решения, подчинени на стремежа да финализираме бързо нещата, смята прокурорът
 
10 юни 2019, 07:10 | Цветелина Янкова | Видяна: 989
 

Съдебната палата в Нови пазар, в която се помещава районната прокуратура

 

Господин Глушков, РП-Нови пазар е една от 29-те районни прокуратури в страната, които фигурират в списъка за окрупняване в рамките на "втората вълна" на оптимизиране на държавното обвинение. Това ли е единствената перспектива, според Вас, пред органа на съдебната власт, който ръководите?

Разбира се, че не е единствената възможност, но тя е преценена като оптималната възможност от ръководството на прокуратурата. Никой не твърди, че е единствената възможност. За мен има и други възможности. Например – решаване на кадровите проблеми на РП-Нови пазар, което е съвсем реалистичен сценарий. За жалост законодателството не позволява провеждането на експедитивни конкурси и въобще те не са ориентирани към експресно решаване на кадровите проблеми в конкретни прокуратури. Това изисква и промени в закона. Най-вече в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Тоест, корекции в нормативната база. Така, че на този етап се съмнявам, че е реалистичен сценарият за външните конкурси, например. Но в близка перспектива, при евентуални промени в законодателството, може да се очаква. Разбира се, оптимизацията е един от вариантите. Но откровено казано, съществуват и други. В случая аз заех умерена позиция и не съм възразил, но сме притиснати и от обстоятелствата, защото съм сам тук. Между другото РП-Нови пазар е много голяма прокуратура, която включва цели четири общини, две районни полицейски управления, има пет щатни прокурорски бройки. Мисля, че още трябва да се разсъждава по този въпрос, защото е възможна и друга конфигурация, но това е изцяло в правомощията на Висшия съдебен съвет. И то, по-конкретно на Пленума. Аз все мисля, че това, което правим, по същество е една структурна реформа и тя все пак би трябвало да има и адекватна законодателна рамка.

Как очаквате да се промени работата Ви, в случай, че РП-Нови пазар бъде превърната в териториално отделение към РП-Шумен? Вероятно сте чули и отзиви от колегите си от 11 прокуратури, които бяха окрупнени от 1 януари 2019 година.

Не случайно предупредих и мисля, че мнението ми вече е добре известно, че има и формално юридически проблем, който няма как да бъде игнориран. Наистина липсва конкретно основание за предсрочно прекратяване на мандатите на административните ръководители. Неслучайно изрично казах, че чл. 175 от ЗСВ препраща към Конституцията на Република България и то към чл. 129 ал. 3 от Конституцията, където основанията за предсрочно освобождаване на административните ръководители са изрично формулирани.

Тоест, според Вас, плануваното окрупняване противоречи на Конституцията?

Аз не мога да кажа дали противоречи. За целта има орган, който е компетентен и който при преценка на съответната институция следва да бъде сезиран. Аз не съм човекът, който казва какво, на какво противоречи. Аз просто обръщам внимание на факта, че тук има сериозен проблем и, ако ще правим нещо толкова сериозно, то е добре да се анализират всички аспекти и да не се бърза с решенията. След което евентуално да се пристъпи към оптимизиране на онези прокуратури, които в момента нямат титулярни административни ръководители или мандатите им са изтекли, защото тогава проблем няма да възникне. Така, че нещата са сериозни и се съгласете, че няма как хем да има ръководител, хем да няма прокуратура. Това очевидно е един абсурд, който е съвсем реален в контекста на съществуващата нормативна база. Този проблем, според мен, е сериозен и изисква много сериозен анализ и може би и предложение за промени в законодателството, защото тук, струва ми се, изпълнителната власт, в лицето на правосъдния министър, трябва да вземе отношение дали се налага корекция на закона и дали евентуално има противоречие с действащата Конституция. Съгласете се, че тук става дума за вече течащи мандати. Хора, които са защитили съответните концепции, поели са ангажименти, трябва предсрочно да ги изоставят. Така, че не мисля, че този проблем трябва да се подценява и неслучайно го поставих.

Какви са най-големите Ви притеснения от новия модел на работа, който евентуално ще бъде наложен от началото на идната година?

Притесненията ми са свързани с това, че ни очакват сериозни организационни, технически, логистични и прочее проблеми. В крайна сметка е едно да се закрият 11 малки прокуратури, друго е да се закрият близо 30 прокуратури, като някои от тях са доста големи.

При "първата вълна" на оптимизация на държавното обвинение имаше граждани на някои общини, като тези в Чепеларе и Мадан, например, които се възпротивиха на решението на ВСС. С какви впечатления сте – очаква ли се във вашия регион подобно недоволство и как приемат жителите на Нови пазар реформата?

Чепеларе е несравним с Нови пазар, който включва четири общини, от които три градски, а Шумен включва три общини. Нямаме нищо общо с планинския район на Чепеларе. Освен това, това е експертен проблем. Не мисля, че гражданите имат място в тази дискусия, защото в крайна сметка прокуратурата не е само на Нови пазар. Тя е и на Каспичан, и на Каолиново и на Никола Козлево. Естествено, че гражданите няма да са очаровани, но не тяхното мнение в случая е важно. Този въпрос трябва да се решава тъкмо от нас, експертите. Тук не става дума за някакви обществени настроения, в крайна сметка ние не правим избори, а решаваме съвсем конкретен проблем. Намирам протестите в Чепеларе за емоционална реакция, която няма място в тази промяна. При нас не може да се очаква такава реакция, аз не бих и допуснал. Тук съм напълно солидарен с главния прокурор, че емоциите нямат място тук. Въпреки че, ако трябва да се говори за сантименти точно аз ги имам и ще ги пренебрегна, като местен човек, който винаги е работил тук, вече 28-ма година. За мен всъщност стресът ще е най-голям. РП-Нови пазар има потенциал, но проблемът е, че вътрешните конкурси не дадоха резултат, никой не прояви интерес към работата тук и ако така продължава, аз ще рухна от изтощение, ще мога да издържа най-много до края на годината в тази патова ситуация. Тоест, трябва да се вземе някакво решение – или да преминем към закриване, което пак казвам, че едва ли е възможно технически преди Нова година, не е и желателно, защото ще създаде допълнителни турболенции, но и веднага няма да реши проблема с кадрите, защото неминуемо ще се появи проблем. Другото е да се направи опит да се попълни поне единият щат. Защото дори само още един човек би решил част от проблемите.

В рамките на дискусията между Прокурорската колегия и административните ръководители на засегнатите от новата оптимизация структури, Вие казахте, че "нямате основания да очаквате друга промяна" и я определихте, като "неизбежна". С какво, според Вас, би допринесла на организацията на дейността на държавното обвинение предлаганата реформа?

Откровено казано, най-силният аргумент, който чух, беше, че целта е икономии и бюджетни съкращения. Оказва се, че нашата институция е доста скъпа на държавата, че прокуратурите са твърде много, макар че не бих казал, че са неефективни. Останах с впечатление, че това е основният аргумент, че оптимизацията цели именно това – край на разточителстването и създаването на един по-стегнат, компактен и поне според надеждите, по-функциониращ модел. Не съм пророк и нищо не мога да кажа докато не се е случило. Повтарям – първо трябва да бъдат решени формално юридическите проблеми и тогава да пристъпим към оптимизация, неслучайно го казах. Използвам термина оптимизация, тъй като признавам, че закриване не ми звучи добре, макар че резултатът ще е един и същ. Внимателно трябва да се действа. Очевидно е, че това е бъдещето близко или далечно, в случая не става дума конкретно за моята съдба. Защото ние хората, колкото и да сме важни, сме част от системата. Аз съм лоялен към системата и ще приема решението. Трябва да се пазим от подобни решения, подчинени на стремежа да финализираме бързо нещата.

Милен Глушков е завършил юридическо образование в СУ "Климент Охлидски" през 1992 година. Има 28 години стаж като прокурор. Милен Глушков е започнал юридическата си кариера като младши прокурор в Нови пазар през 1992 година. От 3 август 1998 година до 26 април 2010 година отново е бил административен ръководител на РП Нови пазар.