Новият председател на Районен съд – Велики Преслав e Дияна Петрова
Конкурентът й в процедурата бе следовател от Шумен, която иска да стане съдия по "по-лесния начин"
 
14 май 2019, 11:09 | | Видяна: 500
 
 

Новият председател на Районен съд – Велики Преслав e Дияна Петрова, реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Кандидатите в процедурата бяха двама - съдия Петрова, която до момента изпълняваше функциите на председател на съда и следователят Росица Томова.

Първа пред кадровиците се представи съдия Петрова, която работи от 11 години в съда, а общият й юридически стаж се равнява на 18 години. Работила е като прокурор и следовател."Основната ми цел е да работя за ускоряване на законодателния процес в съда. Тази цел се подпомага от добрата колегиална среда в РС-Велики Преслав", започна изложението си съдия Петрова.

На въпрос на Цветинка Пашкунова за реформата в съдебната карта и започналото окрупняване на прокуратури, тя посочи, че няма преки наблюдения върху ефекта от промяната в рамките на държавното обвинение, но обясни, че по отношение на районните съдилища една такава промяна би затруднила достъпа до правосъдие, най-вече от гледна точка на отдалечеността на населените места едно от друго.

Даниела Марчева я попита по отношение на стартиралия вече проект, вследствие на който се очаква заповедните производства вече да се обработват изцяло по електронен път, а съдия Петрова отвърна, че идеята е много добра и несъмнено ще доведе до уравновесяване на неравномерната натовареност в съдилищата.

Какъв е профилът на делата в РС-Велики Преслав, тъй като се наблюдава висок процент на наказателните дела – на какво се дължи тази висока престъпност в района – попита Вероника Имова. "Независимо, че района е с малко население, преобладаващият брой престъпления е по главата против транспорта и собствеността. Основно става дума за управление на МПС, след употреба на алкохол и наркотични вещества, без книжка или нерегистрирани автомобили. Нашият район просто е такъв. Освен това имаме и доста хулиганства, заплахи с убийство. В района правната култура на населението е занижена и основно в нашите актове има разяснения какви са възможностите за правна помощ, в тази връзка могат да бъдат проведени срещи с кметовете на населените места, където да им бъдат разяснени част от производствата ", отговори кандидатът.

Вторият кандидат в конкурса бе Росица Томова, която към момента е следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Шумен.

"Професията на съдията за мен е най-висшата форма на изразяване на професионалните качества в съдебната система", заяви Томова в началото на представянето си и посочи, че според нея това, че е "външна" за РС-Велики Преслав е предимство.

"Моят поглед е на външен човек. Признавам си, че работата в съда не я познавам. Ако ми гласувате доверие, ще работя за едно справедливо, качествено и срочно правосъдие", допълни кандидатът.

Защо търси промяна по този начин и защо не се яви на конкурс за съдия, ако иска да смени сегашното си амплоа, попита Олга Керелска. "По-нормалният избор е това, което казвате, но ако трябва да съм честна – този е по-лесният вариант", отвърна Томова.

В изказванията си относно представилите се кандидати Цветинка Пашкунова изрази пълната си подкрепа за съдия Дияна Петрова. "Диагностицира това, което съществува като недостатък в работата, а същевременно представя решения", заяви Пашкунова. Мнението й бе подкрепено от Атанаска Дишева. На обратното мнение бе Драгомир Кояджиков. "Ще подкрепя кандидатурата на Росица Томова. Тя беше искрена, колегата е подготвен, има потенциала да се справи. В конкретния случай ме впечатли именно искреността. Този съд досега не е бил добре административно организиран", мотивира вота си Кояджиков. Същото мнение сподели и Даниела Марчева.

С 9 гласа "за" съдия Петрова и 2 гласа в подкрепа на кандидатурата на следователя Росица Темелкова Съдийската колегия избра нов ръководител на РС-Велики Преслав. 

 

Следователят Живко Янков оглави Районен съд – Ивайловград

 

Следователят от Хасково Живко Янков е новият административен ръководител на Районен съд – Ивайловград.

 

“Мой приоритет е повишаването на авторитета на съда като институция. Не е тайна, че в едно малко населено място всеки – от административния ръководител до служителите – трябва да спазва една чистота на поведение”, посочи в изложението си кандидатът и обясни, че иска да стане съдия, за да се развива.

 

Красимир Шекерджиев отбеляза, че в РС-Ивайловград към настоящия момент работи само един съдия и го попита – възможно ли е който и да е съд да работи само с един магистрат? “Действително натовареността в съда е ниска като цяло, но територията на самия район е много голяма и дори един съдия да остане там, този съд трябва да съществува”, отвърна Янков.

 

Цветинка Пашкунова го попита дали е достатъчно компетентен да разглежда граждански дела, каквито има в РС-Ивайловград, след 20 години стаж като следовател и след като е работил толкова дълго основно в наказателната материя. “Считам, че като юрист трябва да се развивам и в областта на гражданското право. В един момент човек съзрява и разбира, че трябва да направи някаква промяна”, отвърна кандидатът.

 

В крайна сметка, с 10 гласа “за” и нито един против, Колегията гласува доверие на Янков да оглави съда в Ивайловград.