Районният прокурор на столицата Радослав Димов - кандидат за ръководител на Софийския апелативен район
Албена Вутова пак е в надпреварата за апелативен прокурор на София за втори мандат
 
30 април 2019, 15:57 | Цветелина Янкова | Видяна: 1984
 

Алебна Вутова и Радослав Димов, колаж:"Правен свят"

 

Настоящият временен ръководител на Апелативна прокуратура – София Албена Вутова отново влезе в надпреварата за неин титуляр. Кандидатурата й идва три месеца след като с 4 гласа "за" срещу 5 "против" Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) й отказа втори мандат на поста.

От актуализираната концепция на Вутова става ясно, че личната й мотивация отново да участва в конкурса не се е променила. Причините да настоява за втори ръководен мандат остават дългогодишният й стаж, постигнатите резултати начело на Апелативна прокуратура – София и доверието и уважението на колегите й. Почти непроменен остава и отчетът за дейността й в предходните 5 години. Целите й този път обаче са различни. Освен системен контрол и периодични проверки на работата на по-долустоящите прокуратури, както и проверки и анализ на причините за забавените или спрени досъдебни производства, в концепцията си прокурор Вутова този път е заложила й мониторинг на дейността на териотриалните отделения, разкрити след окрупняването на районните прокуратури в Белоградчик, Кула, Брезник и Трън, както и оказването на съдействие на окръжните прокуратури в процеса на продължаващата реформа на съдебната карта.

За разлика от предходната процедура, в която прокурор Вутова бе единствен кандидат, този път тя има опонент. Това е районният прокурор на София Радослав Димов.

Той е завършил юридическото си образование в СУ "Св. Климент Охридски". От 09.11.2001 г. работи в СРП. Целият му професионален опит е преминал в системата на прокуратурата. Работил е като младши прокурор, като прокурор в СРП, като заместник на административния ръководител на СРП, в т.ч. завеждащ трети отдел "Общоопасни престъпление и престъпления извършени от служители на ДАНС, МВР и ГД "Охрана" при Министерство на правосъдието". През 2017 г. е избран за административен ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура, която длъжност заема и в настоящия момент.

"Притежавам добри социални умения и професионални качества. Познавам всички прокурори и служители, които работят в СРП, прокурорите от Софийска градска прокуратура, от Апелативна прокуратура — гр.София, както и колеги от цялата страна. Запознат съм с конкретните функции на всеки служител. Същото мога да кажа и за почти всички разследващи органи и техните ръководители, които работят на територията на столицата и на централно ниво за страната", пише в концепцията си прокурор Димов.

Явяването си в процедурата той мотивира с желанието му за професионална реализация и стремежа за непрестанно развитие. "Осъзнавам отговорността на административния ръководител на АП- гр. София, считам че бих могъл да се справя поради придобития от моя страна управленчески опит и знание. Същевременно имам иновативни идеи, които биха могли да намерят приложение в структурата на АП- София", пише още кандидатът.

Сред целите, които прокурор Димов си поставя, са приемствеността и обновлението. "Ако бъда избран за административен ръководител на АП - гр. София, ще се стремя да съблюдавам справедливото и равномерно натоварване на прокурорите, не само в АП, но и в прокуратурите в района й", пише още в концепцията му. Настоящият районен прокурор на София гарантира, че, ако бъде избран за ръководител на Апелативната прокуратура, ще работи за уеднаквяване на прокурорската практика в региона по идентични казуси, като ще изиска срещи със съдии и с административните ръководители на прокуратурите в района. Той се ангжира и с продължаването на практиката по прилагане на периодичен контрол над останалите обвинения в района, продължаване на обученията на прокурори и служители, както и с лични посещения на колегите си от по-долустоящите прокуратури, с цел запознаване с проблемите им. "Ще сформирам съвет на окръжните прокурори и софийски градски прокурор като съвещателен орган към административния ръководител на АП-гр. София, който съвет да провежда работни срещи на всеки три месеца по конкретни теми и текущи проблеми, при необходимост и с участието на административните ръководители на районните прокуратури", ангажира се още кандидатът.