Софийска апелативна прокуратура остава без титулярен ръководител
С 4 гласа "за" и 5 "против" Прокурорската колегия не назначи Албена Вутова на поста за втори мандат
 
23 януари 2019, 16:09 | | Видяна: 1558
 

Прокурор Албена Вутова

Тодор Деянов ще ръководи Окръжна прокуратура – Смолян за втори мандат

 

Настоящият временен ръководител на Окръжна прокуратура-Смолян Теодор Деянов, който вече веднъж бе начело на обвинението, бе избран от Прокурорската колегия на ВСС за втори мандат.

 

В изложението си пред кадровиците той посочи, че проблемите в района никак не са малко. На първо място в Окръжна прокуратура – Смолян има проблем с големия брой спрени дела. Това, според прокурор Деянов, се дължи на факта, че голям брой от производствата се водят срещу неизвестен извършител, тъй като не са налични достатъчно доказателства срещу конкретно лице. „Ще провеждам политика за откритост, честност и взаимодействие с другите органи на съдебната власт и останалите институции в областта“, заяви прокурор Деянов.

 

Той допълни, че гледа положително на прекрояването на съдебната карта. „Изказвам ви благодарност, че в рамките на прекрояването на съдебната карта, направихте всичко възможно за запазване на работата на хората“, заяви настоящият и.ф административен ръководител на Окръжна прокуратура-Смолян.

 

Сред приоритетите, които той е заложил в концепцията си, е намаляването на „безкрайните“ командирования, необоснованите отводи и изравняване на натовареността. Кандидатът посочи още, че голям проблем в работата на обвинението е текучеството на кадри. „Аз ги разбирам, колегите имат опасения. От една страна кадровата необезпеченост, от друга страна започналата съдебна реформа ги плаши. Ние сме по щат 5 човека, но работим с 3-ма човека, от които единият е командирован. В момента ни използват за вход в системата. Идват, подготвят се и отиват в друга прокуратура“, заяви Деянов.

 

Главният прокурор Сотир Цацаров единствен взе думата за становище, след изслушването, и поясни, че ситуацията в района на Окръжна прокуратура-Смолян е изключително тежка по отношение на липсата на кадри. „Г-н Деянов полага необходимите усилия, доколкото нещата са в рамките на неговите правомощия. Познавайки работата му, моето становище е, че в тези условия той полага максимални усилия за спасяване на ситуацията“, заяви той.

 

В крайна сметка с 10 гласа „за“ Колегията гласува пълно доверие на кандидата да поеме ръководството на Окръжна прокуратура-Смолян за втори мандат.

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не назначи Албена Вутова, която към момента е временно начело на Софийска апелативна прокуратура, за титулярен ръководител за втори мандат. Това стана с 4 гласа "за" нейната кандидатура, срещу 5 "против", като съдебните кадровици не останаха доволни от заложеното в концепцията на кандидата, както и от работата й в предходния мандат.

"Целият ми магистратски стаж и опит е преминал в системата на прокуратурата. С оглед дългогодишния ми опит от над 29 години, считам, че притежавам нужния житейски и професионален опит, за да заема тази длъжност", заяви прокурор Вутова и посочи, че е напълно запозната с трудностите на прокурорите в района.

Тя подчерта още, че особено голям проблем, който стои пред срочното приключване на разследванията, се явява бавното изготвяне на експертизите. Прокурор Вутова посочи, че най-сериозен дефицит на експерти има в района на Монтана, Видин и Благоевград. "Това се дължи както на недостатъчния брой на вещите лица, така и на несвоевременното заплащане на работата на експертите", заяви кандидатът и припомни, че в края на миналата година МВР отпусна допълнителни средства за заплащане на дължимите средства на съдебните медици от страната, които дори заплашиха с национален протест именно заради забавянето в изплащането на парите им за извънредния труд като вещи лица с месеци.

"Най-големият проблем с върнати дела и оправдателни съдебни актове продължава да е в СГП", поясни тя и заяви, че, ако й бъде гласувано доверие, ще направи анализ и ще предприеме мерки за преустановяването на тази тенденция. "Ако ми гласувате доверие, ще се направят обобщени изводи за причините, по които не се възлагат дела на следователите от района, така че да се подобри в максимална степен използването на техния капацитет", ангажира се още кандидатът.

След като прокурор Вутова представи концепцията си пред Колегията, Пламена Цветанова обърна внимание, че и в предходното й явяване пред кадровия орган през 2013 година тя е отчела, че СГП е първенец в редица негативни тенденции, като голям брой върнати дела и оправдателни присъди. "На какво се дължи фактът, че в 5-годишния ви мандат като апелативен прокурор на София не сте преодолели тези показатели и какви нови мерки ще предложите в тази насока?", попита Цветанова.

"Още при встъпването ми в длъжност бяха направени редица проверки на дейността на СГП. Установи се, че при голяма част от делата е имало постоянна смяна на наблюдаващите прокурори, благодарение на което делата са  продължили дълго време. След това те са внесени в съда и са констатирани пропуски и недостатъчно доказателства. В тази връзка са правени проверки за целия апелативен район, където са отбелязани конкретни причини за връщане на делата и за постановяване на оправдателни съдебни актове. Резултатите от тези проверки са ставали достояние на прокурорите и са набелязвани мерки. За да има качествени обвинителни актове, трябва и работата на разследващите органи да е на ниво, но това не освобождава прокурорите от задължението им да упражняват контрол, а не да го правят стихийно или епизодично", отвърна Вутова. По думите й, данните за изминалата 2017 година, въпреки взетите мерки, показват, че положението не е значително подобрено, но не се е и влошило.

Пламен Найденов пък се обърна към кандидата и заяви, че има данни за това, че прокурорите от по-долните нива са алармирали, че от страна на апелативна прокуратура все по рядко се изготвят протести срещу оправдателни присъди и попита на какво се дължи това. "Не мисля, че при всички случаи, когато има постановен оправдателен съдебен акт, колегите следва да изготвят касационен протест, тъй като може да не са налице законовите предпоставки за това. От началото на годината, когато прокурорът не смята, че трябва да изготвя касационен протест, той попълва съответния документ, който е на вниманието на административния ръководител. Отделно от всичко, в Апелативна прокуратура-София, всеки прокурор, който се яви в съдебна зала и не поддържа въззивния протест, изготвя становище с мотивите си за това. Тази негова мотивация е поставена на вниманието на административния му ръководител. Няма смисъл да подаваме протести, които после да се водят неуважени, а когато са налице законовите предпоставки за това", отговори кандидатът.

Георги Кузманов пък обърна внимание, че в атестацията на прокурор Вутова е отбелязано, че тя не се явява в съдебна зала. "Не смятате ли, че това ви дисквалифицира като прокурор?", попита той. "Не влизам в съдебна зала, но не смятам, че това ме дисквалифицира като прокурор. Няколко пъти, още докато бях окръжен прокурор, се включвах в производства по въззивни дела, след което се случваше, така че не мога да вляза в зала и трябва да дам материалите на някой друг, който не знае за какво става дума. Мога да ви уверя, че работя по дела и преписки с намалена натовареност, следя съдебната практика и посещавам обучения. Подготовката ми за съдебни заседания не гарантира, че аз ще мога да се явя в този ден и час в съдебна зала. Това може да постави някой колега в неудобната ситуация да влезе в съдебна зала без да е достатъчно добре подготвен", отвърна прокурор Вутова.

Даниела Машева първа взе думата, за да изрази подкрепата си за единствения кандидат за ръководител на Софийска апелативна прокуратура. "Считам, че има управленски и административен капацитет и е успяла да създаде една много добра работна атмосфера в целия апелативен район. Познава проблемите, търси и предлага решения", заяви Машева. Светлана Бошнакова сподели това мнение.

Пламен Найденов пък се изказа в точно обратната посока и уточни, че няма да подкрепи кандидатурата й, тъй като не вижда нищо иновативно и визионерско в концепцията й, а Пламена Цветанова го подкрепи, като допълни, че в рамките на предходния й мандат е оставила редица нереши проблеми, които към настоящия момент само се задълбочават.

След като прокурор Вутова не бе избрана за титуляр на поста, тя остава временен ръководител на Софийска апелативна прокуратура до откриването на нова процедура.