Те ще заемат длъжността "съдия" в Софийския районен съд
17 октомври
117Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл.160 във връзка с чл.243 от Закона за съдебната власт, назначи четирима младши съдии на длъжност "съдия" в Софийския районен съд, считано от датата на встъпване в...

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането
17 октомври
37Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на административния ръководител – председател на Районен съд – Бургас, за увеличаване на щатната численост на съда с една длъжност "съдия" по реда на чл. 194, ал. 1...

Административен ръководител става Петър Петров
17 октомври
34Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, определи Петър Симеонов Петров – съдия в Районен съд – Трън, за изпълняващ функциите "административен ръководител –...

Решението взе съдийската колегия на ВСС
17 октомври
7Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на Комисията по атестирането и конкурсите да изготви правила относно критериите и субектите, които имат компетентност да правят предложения за назначения на изпълняващ функциите...

17 октомври
112По искане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), основано на предложение от заместниците на председателя и ръководители на Гражданската и Търговската колегии, в съда бе образувано Тълкувателно дело № 6/2017 г. с искане за...

16 октомври
34На 6 октомври тази година, в Скопие, беше подписано споразумение за сътрудничество между Съюза на съдиите в България и Сдружението на съдиите в Македония. Спогодбата е подписана от председателя на УС на ССБ Атанас Атанасов и...

05 октомври
916
1Пленумът на Висшия съдебен съвет временно разреши битовите проблеми на новите членове на съвета и на комисиите за атестирането и конкурсите. Предложението дойде от главния прокурор Сотир Цацаров. А то е ВСС да даде съгласие...

05 октомври
196Върховна административна прокуратура (ВАС) е възложила проверки на храни и напитки, които се предлагат за продажба в близост до училищата. Прокуратурата се е самосезирала по публикации за консумирани от ученици напитки и храни с опасни...

02 октомври
110Специализираното звено "Антикорупция" е предявило днес прецизирано обвинение на бившия енергиен министър Румен Овчаров  по делото за "Мини Бобов дол", съобщиха от прокуратурата. До изменението се е стигнало след изготвяне на...

29 септември
128МВР ще започне проверка на всички издадени разрешителни за ползване на оръжия, която трябва да приключи до два месеца. Проверката е разпоредена от Върховната административна прокуратура (ВАС), която се е самосезирала след зачестилите...