Предлагам ВАдвС да оспори пред КС чл. 10 от ЗМДВИПОРНС
Създадена от мнение на 24 март 2020
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
мнение
|
нерегистриран
24 март 2020, 07:12
0
-2
В чл.10 ЗМДВИПОРНС ,обн в. ДВ брой: 28, от дата 24.3.2020 г. е за писано следното:
Чл. 10. Военнослужещите от въоръжените сили имат право да:
1. извършват проверки за установяване самоличност на лице;
2. ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките по чл. 61 и 63 от Закона за здравето, като се съставя двустранен писмен протокол;
3. спират превозни средства до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи;
4. ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт;
5. използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо.


Считам,че този текст е противоконституционен, освен това съдържа непропорционални мерки на опасността . Още малко и на Агенцията за борба с градушките ще възложите да проверяват документи, да задържат и да бият? Освен това военнослужещите са неквалифицирани и неподготвени да дадат правен анализ кога са нарушени законови мерки. Напомням,че Конституцията продължава да не е суспендирана, а КС продължава да е действащ орган-сезирането му е все още възможно, поне докато съответните текстове от Конституцията някой не измъдри да ги суспендира. Становището на КС за този текст е наложително. Отговорността на КС е огромна,да даде правен анализ и становище дали е допустивмо армията да задържа хора, проверява документи и бие по преценка, при обявено извънредно положение. Считам,че 60 000 служители на МВР са предостатъчни да задържат и бият по преценка, няма нужда и армията,която е от три пъти по-малко хора да получи такива правомощия.Считам,че е противоконституционно да се дадат такива правомощия на армията, вклч. и при извънредно положение. Това е противно на правната сигурност, правовия ред, демокрацията, зачитането на правата на човека, Конституцията.
Освен това правомощията на армията да бие по извънредния закон са по -широки и от предоставените на органите на МВР. Те имат изрична забрана да бият деца и бременни жени-чл. 86 ал. 6 ЗМВР, а такава забрана няма за армията, няма препращаш текст, който да предвижда аналогично приложение за армията. Не е и посочено, кога военните могат да бият, за разлика от ЗМВР ,където изрично е посочено кога полицията може да бие-тоест армията може да бие винаги по преценка, според непрецизния текст на чл. 10 т. 5 от извънредния закон. Няма и текст ,кога се преустановява боят(за разлика от ЗМВР чл. 86 ал. 5), тоест армията може да бие по преценка-кога да отпочнат боят, и със свободна преценка-колко време да продължи. Алооооу, тук не сме Чили, по време на Пиночет, поне докато не суспендирате Конституцията. Непрецизните и неясни общи текстове на чл. 10 са допълнително основание за оспорване пред КС.
В Първия курс на френските ЮФ студентите са обучавани,че правото трябва да бъде пазено, дори и от закона-в случая правото трябва да бъде пазено от извънредния закон, в посочения текст.

Категорично КС следва да се произнесе по валидността на тези текстове, с цялата си отговорност, ако ги прогласят да конституционосъобразни.
Мнението ми е ,че възлагането на такива правомощия на армията е възможно, само и единствено с изменение на Конституцията,а не със закон, дори и в извънредно положение(което не е равнозначно на военно положение!). Намираме се в извънредно, а не във военно полрожение, и има разлика между двете, а ограничение на правата са допустими, ако са пропорционални на опасността. Участие на армията , по начина посочен в чл. 10 може да има, ако НС обяви военно положение, какъвто не е случаят!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно