ВЪПРОС - МОЖЕ ЛИ ДСИ ДА БЪДЕ НАЗНАЧЕН СЪС ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД?!?
Създадена от ГОДО на 17 януари 2020