Въвеждане на ежегоден психиатричен преглед за юристи
Създадена от Д-р Хаус на 13 ноември 2019