Престъпление ли е незаконно полицейско задържане, или не е, и защо?
Създадена от въпрос на 09 октомври 2019