Защо НСО през 2019г . охранява срещу 40 млн лева 60 номенклатучици, а УБО охраняваше 15 лица преди 1989г?
Създадена от ... на 25 август 2019