Законодателю, забрани свободния достъп на НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ адвокати до делата- в името на правната сигурност
Създадена от на 23 ноември 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 08:40
15
-2
http://legalworld.bg/76079.vas-otmeni-pravilata-s-koito-bivshiiat-predsedatel-na-sgs-ogranichi-dostypa-na-advokati-do-dela.html

ВАадмС отмени забраната за свободния достъп на НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ адвокати до делата, пред СГС. Без достатъчни мотиви, без да се вземе предвид Европейския регламент за защита на личните данни, ясните Конституционни текстове, и въпреки перфектно аргументираното първоинстанционно решение, както и при възможността за двуяко тълкуване на чл. 31 от ЗАдв-другото тълкуване на чл 31 вж в първоинстанционното решение.


Фингира се ,че адвокатурата се състои от 100 процента добросъвестни и почтени хора, което далеч не е така. Между многото почтени адвокати, за жалост има и лица, за които е опасно за правната сигурност на гражданите да им се даде достъп до чужди дела, без упълномощаване. Примери-
-адвокатът от предаването на битиви с фалшивите изпълнителни листове и зап иси на заповед ще може да чете чужди дела?! Вие сериозно ли подкрепяте? Ако вие, драги адвокати ЛИЧНО сте страни по дела ще искате ли това лице да се яви в деловодството на съда, без пълномощно от другата страна и да чете вашето лично дело?!
-адвокатите от ноторната схема със земи край морето, случаят описан в Бивол, ще могат да четат чужди дела.
-адвокатът -поръчител на нападението на манастир, в ноторния случай ,който излезе из медиите също ще може да чете дела
-адвокатът , който е осъден на първа инстнация, за това че е вършил палежи а в добавка заграбвал и застрахователни обезщетения също ще може да чете дела.

Да продължавам ли с примерите. Да, над 90 процента от адвокатите вярваме безкритично ,че са образец на добросъвесността(в житейския смисъл на думата) и пътеводна светлина в законопослушието, образец за нравствена извисеност. Но оставащия малък процент от адвокатски башибозук е опасно за правната сигурност да получи достъп до делата на граждсаните, без упълномощаване.

В делата има ИЗОБИЛИЕ ОТ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ. Тя не може да е свободно достъпна за 15 000 адвокати. Ако адвокат иска да чете чуждо дело-да си вземе пълномощно от страната. Какъв е проблемът-щом имаш пълномощно, и отиваш и четеш. Но така-на разходка, от нездраво любопитство или други непочтени мотиви да отидеш в деловодството , да искаш да ти дадат папката с чуждото дело да четеш, водиш бележки, записки, да си правиш копия е прекалено. Всяко дело са чужди съдби. Не може достъпът да е свободен, особено,, като има доказано и адвокати-башибозук, вършили беззакония, но продължаващи да са адвокати.


ПРЕДЛАГАМ: Законодателят да запише директно и ясно в закона-достъп до делата се допуска за страните, и за изрично УПЪЛНОМОЩЕНИ адвокати. Какъв е проблема, щом искате да прочетете делото, преди да вземете решение дали да го поемете гражданинът да ви даде пълномощно за проучване на конкретно дело, по което гражданинът е страна? Ако написването на подобно пълномощно е проблем изразявам готовност при запитване безплатно-тук във форума да ви проектопредложа текст на подобно пълномощно -само за да четете дела, без да сте упълномощени за процесуално представителство.
1
Баче Кико
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 10:21
18
0
Представете си какво става по делата, по които има разкрита банкова тайна? Дори и да не е разкрита, то вещите лица при кредитни спорове имат достъп до банкова информация, която впоследствие попада в експертизите им. Мен като банков служител това ме интересува.
2
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 11:11
23
-2
Забележете-адвокатите ще могат да четет свободно, без пълномощно и вече приключени, архивирани дела.
Делби с или без съдебно спогодителни протоколи, осиновявания, разсиновявания, разводи с изследване на кирливи ризи за вина, минали и приключени или текущи дела за изнасилвания, всякакви лични драми из делата-все едно от текущи или вече приключени стават публично достъпни (свободен достъп на 15 000, с право да чете, да си води записки, копира, снима и тн) . GDPR e тотално обезмислен. Забравете за защита на лични данни и правна сигурност.
Кой има интерес от всичко това?

Достъп на адвокати до делата-ДА, след упълномощаване.
Ама какъв ви е проблема с това упълномощаване?!
Как така някой си , без връзка с делото, без да е пълномощник, страна ще чете документи-често съдържащи изключително лични данни, които не го касаят, не му е работа да ги знае(ще му стане работа, ако адвокатът си вземе пълномощно).


3
111
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 11:27
15
-2
Според мен най-голямата опасност от този свободен достъп е свързана с възможността за шпионаж. Напр. мен като гражданин ме интересуват факти от живота или имущественото състояние на лицето Х и като знам, че то е страна по дадено дело, наемам адвокат, който да отиде и да провери това, което ме интересува. След това получената информация мога да я използвам за да злепоставя съответното лице Х, за да го изнудвам и т.н.
Така че дори и да оставим настрана същинските злоупотреби /източване на сметки, кражба на недвижими имоти и т.н./, които могат да последват от безконтролния достъп до чужди лични данни, пак последиците са прекалено сериозни, за да се запази действащия режим.
4
Адвокат
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 12:57
14
-26
По добре дайте някой пример за настъпила злоупотреба.
Нищо страшно до сега не се е случило от достъпа на адвокати до делата, няма и да се случи.
Този който иска да злоупотреби с информация по дело пак ще го направи чрез съответната деловодителка.
Шум за нищо.

5
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 13:34
6
-2
GDPR и законодателството за усилена защита на личните данни явно са смятани за някакъв парцал.
Решението на ВАдмС казва,че забраната е в нарушение на европейското право.
Напротив-свободния достъп на неупълномощени адвокати нарушава GDPR , а и ЗЗЛД.


А по отношение на изказването ,че видите ли, чрез деловодителка можело и сега, въпреки забраната да четеш чужди дела, и дайте да няма такава забрана тогава-щом лесно се нарушава, ми нека да позволим на всеки да чете свободно. Що един юрисконсулт, чиновник -юрист в администрацията, или просто буден гражданин да не чете свободно дела, нали така или иначе, чрез недобросъвестна деловодителка ще може да чете. Та , по тази логика нека да няма забрана за никой, изобщо папките с делата да бъдат качени в нет-а, направо.7
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 14:23
5
-1
За съжаление защитата на СГС е пропуснала шанса да поиска да бъде отправено преюдициално запитване "Е ли забраната за свободен достъп на неупълномощени адвокати в унисон с правото на Съюза***"-и понеже ВАдмС е съд от последна инстанция, поне на теория са длъжни да спрат делото и отправят запитването-всъщност прелюбоопитно е какво би казал съдът в Люксембург? Вероятно СГС или не им пука дали ще има свободен достъп или не(щото гражданите го отнасят), или са смятали ,че решението на АССГ ще бъде потвърдено- защото е очевидно правилното.

***За завършилите магнаурската школа уточнявам-под Съюза се няма предвид съветския :) . Изобщо ПЕС-ът то сложна работа, до там,че нещо ,което е забранено от Общностното право(в частност- GDPR) се изтълкува,че Общностното право го позволява.
8
|
нерегистриран
24 ноември 2018, 08:15
4
0
Ако погледнете протоколът СГС изобщо не излага позиция, защита, аргументи в съдебно заседание, чрез представителя си-съдебен помощник. Все едно на боксово спортно състезание единия играч да не се защитава, а да поема ударите. Всъщност какво пречеше новото ръководство на СГС да ангажира издателя на оспорената заповед да се яви в заседанието?

Все пак прокурорът излага перфектно аргументирана позиция, която ние изцяло споделяме,че решението на АССГ е правилното. Изобщо не намирам,че съдът в решението е отговорил на аргументите на прокурора, не намирам и мотиви на съда във връзка с наличието на GDPR и свободния достъп на дела, от лица без процесуална роля-щом са неупълномощени.
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/cd07321cf25b9e70c22583320030fbe2?OpenDocument
9
|
нерегистриран
24 ноември 2018, 08:37
9
-2
Моят съвет към страните,до уреждане на въпроса от законодателя за забрана на свободния достъп до делата с ясен текст-изрично да подавате и искане , на основание GDPR ДЕЛОТО ДА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА. Това е особено важно например по данъчни дела, по дела досежно конкурентното право , дела със строго лична материя итн. Допускам,че подобно искане ще стане и дежурно във всяка искова молба или жалба.

Любопитно вми е , при подобно искане кое ще се приложи- GDPR-тоест европейското право или допуснатия от съда свободен достъп. такъв въпрос изобщо не би следвало да възниква, но по нашите ширини европейското право е тъмна материя, та не се знае.
10
|
нерегистриран
27 ноември 2018, 16:42
9
-2
ВКС и ВАдмС да влязат в тълкувателната си роля и да изтълкуват чл 31 като се вземе предвид и наличието на влязъл в сила Европейски регламент за защита на личните данни. Считам, че тълкуването и на прокурора в делото пред ВАдмС , и на съдебния състав на АССГ е правилното-чл 31 очевидно визира упълномощени адвокати. Но понеже явно текстът се тълкува кой както иска нека върховните тълкуватели на законите извършат нужното тълкуване-подходящ повод за съвместен тълкувателен акт на ВКС и ВАдмС, и без това не са много.
Изобщо спорът не е приключил.
Как изобщо си мисли някой,че е редно някой неупълномощен от страните, да има достъп без пълномощно до делата?
11
|
нерегистриран
24 януари 2019, 08:24
9
-2
Тъй като европейското право е тъмна и неясна материя-а и директно и демонстративно в редица области не се спазва, а към GDPR се гледа определено враждебно и с неразбиране, законодателят благоволи най накрая да измени ЗЗЛД-в унисон с новия GDPR.
Директно, по силата на ЗЗЛД считам,че не следва да се предоставят делата на неупълномощени адвокати, напомням и че в GDPR и в ЗЗЛД са предвидени санкци и при нарушаването.
Вземете си пълномощно от страната, и тогава четете колкото е необходимо.
12
|
нерегистриран
29 януари 2019, 21:03
2
0
До коментар [#4 #undefined] от "Адвокат":
Още ли ще продължаваш да поддържаш всеки адвокат да може да рови из папките с дела(разирай-чужди съдби) в съда, без пълномощно, като на литературно четене?
https://dnes.dir.bg/temida/advokat-eldarov-i-sauchastnitsite-sa-vinovni-mu-za-opit-za-ubiystvo-i-chetiri-palezha


13
|
нерегистриран
05 март 2019, 20:59
1
0
До коментар [#4 #undefined] от "Адвокат":
"5 г. затвор за адвокат, източил над 144 000 лева от Община Ракитово"
https://news.bg/crime/5-g-zatvor-za-advokat-iztochil-nad-144-000-leva-ot-obshtina-rakitovo.html


14
|
нерегистриран
06 март 2019, 07:17
0
0
До коментар [#4 #undefined] от "Адвокат":


https://bivol.bg/emliachni-tiholov-conev.html
16
|
нерегистриран
03 април 2019, 16:01
0
0
До коментар [#4 #undefined] от "Адвокат":
http://olddnes.dir.bg/temite/news/prisada-pleven-advokat-dian-michev-8719694?tag_id=45436


17
ЗАПОЗНАТ
|
нерегистриран
07 април 2019, 15:39
7
-2
В ТАЗИ ВРЪЗКА КАК ВСЕКИ БИЛО АДВОКАТ ИЛИ СТРАНА ИСКА ПРЕПИСИ ОТ ЦЕЛИТЕ ДЕЛА? СЪДИИТЕ РАЗРЕШАВАТ ВИНАГИ И ВСИЧКИ ЛИЧНИ ДАННИ НА СТРАНИ, СВИДЕТЕЛИ СЕ РАЗНАСЯТ НАВСЯКЪДЕ И СЕ СЪХРАНЯВАТ НЕЗНАЙНО КЪДЕ И КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ? ДОКОГА ТАКА????
18
|
нерегистриран
09 април 2019, 15:34
0
-1
19
|
нерегистриран
18 април 2019, 18:26
0
0
До коментар [#4 #undefined] от "Адвокат":
Осъдиха адвокатка условно, присвоила от петима клиенти 154 153 лева
https://trud.bg/%d0%be%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b0/
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно