Защо чл 78а НК не се прилага когато престъплението е извършено спрямо "орган на власт"?
Създадена от d на 02 февруари 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
8
Ето
|
нерегистриран
13 февруари 2018, 13:53
0
0
Здравейте,
Избран съм за съдебен заседател.
В същото време спечвлих конкурс в НАП.
Юристите там,ми съобщиха,че трябва да напусна като съдебен заседател,защото в Закона за НАП не е изброена тази длъжност като възможност за съвместяване на двете/има само ако си общински съветник/ иначе съм в конфликт на интереси...
От друга страна в Закона за държавния служител /в чл.52,ал 4/ не само може да съвместяваш държавна служба с тази на съдебен за седател,но се полага за второто и платен отпуск за времето на заседанията../ имам колеги заседатели,полицаи,юрисконсулти и др.държавни служители/ а аз като държавен служител в НАП,не мога...
Моля посъветвайте ме какво да правя и кой може да ми даде правно тълкувателно решение на казуса?
Моля,ако може да ми помогнете пишете ми на мейл: emodim.emil@gmail.com
Благодаря предварително.
7
RRR
|
нерегистриран
07 февруари 2018, 20:59
1
0
Само не разбрах, какъв ти е зора.
6
до 4
|
нерегистриран
06 февруари 2018, 16:49
0
-1
Въпросното ТР не променя,че за престъпление, извършено от орган на власт, чл 78а се прилага-винаги.
Нито пък се променя, че в НК престъплеения от органи на власт се наказват по- леко, от престъления срещу органи на власт-бяха дадени примери-телесни повреди, принуда и тн-извършени от орган на власт не се наказват по тежко. Но престъпления, извършени срещу орган на власт се наказват значително по тежко, също и винаги са от от ОХ(сравни-лека телесна повреда, извършена от орган на власт се наказва по общия текст, и е ЧХ).
5
До № 4
|
нерегистриран
06 февруари 2018, 16:12
3
0
Преди да четат Тълкувателното решение, първо да завършат право, а?
4
тълкувателно
|
нерегистриран
06 февруари 2018, 14:52
1
0
Смятам, че коментиралите тук следва първо да прочетат Тълкувателно решение №1 от 28 септември 2017 г. на ОСНК на ВКС/
3
Тодоров
|
нерегистриран
06 февруари 2018, 13:48
0
0
съвсем си е ясно, така е
2
d
|
нерегистриран
04 февруари 2018, 10:03
2
-5
Какво неясно има?


НК
Чл. 78а. (7) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2005 г., в сила от 29.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2017 г.) Алинеи 1 - 6 не се прилагат, ако причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и при множество престъпления както и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му.
-----------------------


чл 78а не се прилага, тоест няма освобождаване от наказателна отговорност ако деянието е спрямо орган на власт.

НО
чл 78а се прилага, тоест деецът се освобождава от наказателна отговорност, ако е орган на власт.
Странно, дори цинично законодателно решение.


Същото е и при телесните повреди-за телесна повреда нанесена на магистрат е предвидено значително по-тежко наказание- Чл. 131. (2).
Но не е предвидено по-тежко наказание, ако извършителят е магистрат. Що така бе, законодателю?


Нещо повече-лека телесна повреда нанесена на магистрат се наказва изключително сериозно, и дори е престъпление от общ характер. Но ако магистрат нанесе лека телесна повреда престъплението е от частен характер - Чл. 161. (1) и ще се приложи чл 78а. Някак си законодателят се е третирал гражданите различно, в зависимимост от заеманото лично или обществено положение(въпреки записаното в чл. 6 от Конституцията)-силна защита, ако потърпевш е магистрат, и никаква наказателна отговорност , за лека телесна повреда, нанесена от магистрат-прилага се чл.78а, ако изобщо се ако изобщо се стигне до търсене на отговорност.

Тоест при наказателната репресия гражданите съвсем не са равни-лица с власт категорично се наказват драстично по-леко, от лица без власт, за едно и също деяние-а къде обществената опасност е по-висока-ако деянието е извърпшено от лице с власт, или от лице без власт. Това се подкрепя от редица други текстове на НК-вж например и-закана срещу длъжностно лиице-наказава се по-тежко, но при закана от длъжностно лице-наказанието е по-леко-дори се отива на 78а.
Драги законодателю,
Когато има повишена защита , с по-тежки наказания за престъпления срещу лица с власт, реципрочно трябва винаги да има и същите, а защо не-и по-тежки наказания , ако са извършни от лица с власт. Именно защото правния ред се накърнява по-тежко, ако престъплението е извършено от лице с власт. Но според нашия НК излиза точно обратното-ако лице с власт извърши престъпление, това накърнява правния ред по-леко, и се наказва значително по-леко, ако изобщо се стигне до търсене на отговорност-щото властта по правило не преследва прегрешения на лица с власт.

1
?
|
нерегистриран
03 февруари 2018, 16:44
5
-1
Нищо не ти се разбира
d
|
нерегистриран
02 февруари 2018, 16:29
2
-7
Пише го в чл 78а , ал 7 НК.
Но ако престъплението е извършено от орган на власт се прилага чл 78а. Примерно, ако гражданин нападне мевереец, не се прилага 78а,а се отива към наказателна отговорност. Но ако мевереец понатупа гражданин се отървава-по тъч линията с административна санкция-никак не са малко полицаите с мерки по 78а, тоест отървали се .
Що така двоен аршин. Нали привилегии не се допускат на база служебно положение.
Възможността лице с власт да се отърве по 78а, но няма прошка ако извършител е гражданин е без съмнение привилегия на база служебно опложение.
Законодателю, коригирай чл 78а, като след израза "орган на власт" добаваш "или от орган на власт".

Така 78а няма да се прилага не само по отношение на граждани, но и по отношение на самозабравили се лица с власт.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно