Съдия Иска Александрова се подграва с колеги
Създадена от Потърпевша на 22 януари 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
77
колега
|
нерегистриран
19 февруари 2018, 18:05
3
-6
До коментар [#75 #undefined] от "Заки":
Познавам лично Карамфила Тодорова като изключително етичен и принципен колега и отличен професионалист, за разлика от вас, които сте чували само името й. Не е вярно, че е подала молба за назначаване по чл. 193 ал.6 , нито че някога е била командирована във ВКС. Това, че сега е подала документи за участие в конкрус не променя нещата, все пак участва по общия ред, не се оптива да се промъкне по втория начин. Нормално ли ви се струва един колега да се възполза два пъти в рамките на 6 месеца от тази чудесна норма и нейното обратно десйтвие? За какъв "бъг" говорите, в случая просто се упражняват предоставени от закона права, които и Вие може да упражните в случай на нужда.
Добре е и да поработите усилено върху граматиката, тя се е оказала, а не "указала".Дано да не сте магистрат, чакащ повишение по някое от спрените производства.
76
.
|
нерегистриран
19 февруари 2018, 13:24
7
0
До коментар [#75 #undefined] от "Заки": Не е командирована във ВКС и никога не е била,а в САС.
75
Заки
|
нерегистриран
19 февруари 2018, 09:46
7
-4
Няма какво да бъде написано в зашита на коментираното делото и действията на мнозинството по него. Имам какво обаче да бъде написано за жалбоподателката Карамфила Тодорова, благодарение на която се създаде този бъг. Същата се указва много нагло, лицемерно и злобно същество. Ето фактите - тя подава молба да бъде назначена във ВКС наказателна колегия по реда на чл.193, ал.6 ЗСВ, тъй като няма достатъчно свободни места й отказват. След отказа решава да атакува приложението на чл.193, ал.6 ЗСВ за заварените конкурси, като тя лично е искала да се възползва от този ред (каква наглост !!!). Междувременно същата е командирована във ВКС до заемане на мястото от титуляр, като сега тя е един от кандидатите във висящия конкурс. Ако не се класира, ще стане страшно - вой, вой и ще създаде поредната бъркотия!
74
петко
|
нерегистриран
08 февруари 2018, 09:38
4
-9
Някой, който познава лично съдията-докладчик, може ли да я помоли да прочете коментарите и да вземе отношение?
73
фен
|
нерегистриран
07 февруари 2018, 09:52
2
-6
Няма ли някои да каже нещо в защита на действията на съдия Александрова по това дело? Или самата тя ако чете форума да се защити, защото излиза че го правораздава, така да се каже през просото!
72
Потърпевшата
|
нерегистриран
06 февруари 2018, 13:58
15
0
За три месеца и половина съдията-докладчик и мнозинството дори не са си направили труда да прочетат действаща към момента правна уредба на конкурсите в ЗСВ и затова бъркат класиране и назначаване. Най-лесно е без дори да си вникнал в проблема, да си плюеш на ръцете и да пратиш делото на КС, за да ти го реши. Аз съм сигурна, че както и да се произнесе КС, мнозинството ще си измие ръцете и каже, ми то така го реши КС, ние какво да правим, ще се съобразим и не носим отговорност, защото умело прехвърлихме горещия картоф на друго място.
71
благодарим
|
нерегистриран
06 февруари 2018, 13:52
1
0
ок, мисля, че сега стана малко по-ясно
70
Траянка
|
нерегистриран
05 февруари 2018, 09:28
23
0
До сега си траех и не съм писала тук. Ще изложа още няколко аргумента, освен изложените до тук, от които ще стане ясно колко абсурдна е застъпена от мнозинството теза за противоконституционност.
Видно от мотивите на мнозинството е, че то не прави разлика между класиране на кандидатите и назначаването им (повишаване или преместване). Всички кандидати, които има оценка повече от 4.50 се класират, а назначаването е по поредността на класиране, включително назначените по реда на чл.193, ал.6 ЗСВ са класирани кандидати, които са получили оценка над 5.00.
Аргумента, че деветмесечният срок стимулира обжалване на конкурса е ялов. Напротив той стимулира необжалването му. Обжалването на конкурса ще бъде стимулирано, ако липсваше чл.193, ал.6 ЗСВ, тогава командированите и неназначени кандидати, които са командировани до назначаване на титуляр, ще обжалват до дупка конкурса, за да може да забавят максимално разкомандироването им и да се надяват междувременно да се освободят места и те да останат командировани до новия конкурс.
Аргумента, че назначенията по чл.193, ал.6 са несправедливи, също е абсурден и голословен. Ето следния пример за една свободна конкурсна длъжност в системата кандидатстват 50 магистрати, двама от тях получават оценка 6.00, като един е с десет дни повече стаж, затова е класиран на първо място. Между временно по време на конкурса се освобождава още една бройка, какво несправедливо има класираният на второ място, също с оценка 6.00, но с десет дни по-малко стаж, да бъде назначен по реда на чл.193, ал.6 ЗСВ?
69
ее
|
нерегистриран
02 февруари 2018, 12:59
3
-2
неразбираемо
68
НЕ Е БЕЗНАДЕЖНО
|
нерегистриран
02 февруари 2018, 10:55
14
0
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 11880
София, 09.10.2017

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДОБРЕВА
ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ДОНКА ЧАКЪРОВА
при секретар и с участието
на прокурора изслуша докладваното
от съдията ДОНКА ЧАКЪРОВА
по адм. дело № 9633/2017.


Производството е по реда на чл. 229, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частни жалби на Г. Д. Р. и Е. С. К. против протоколно определение от 14.06.2017 г., постановено по адм.д. 5116/2017 г. по описа на Върховния административен съд – тричленен състав на шесто отделение, с което е спряно производството по делото до приключване на производството по адм.д. № 2572/2017 на тричленен състав на ВАС с влязъл в сила съдебен акт (ПО ЖАЛБА СРЕЩУ ТОЗИ АКТ Е ОБРАЗУВАНО ОБСЪЖДАНОТО АДМ.Д.8592/17 НА ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ). Частните жалбоподатели изразяват становище да неправилност на съдебния акт. Иска се отмяна на протоколното определение и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.
Ответникът по частната жалба – Висш съдебен съвет, редовно уведомен за настоящото производство изразява становище за неоснователност на частните жалби.
Върховният административен съд, петчленен състав на Втора колегия, след като прецени допустимостта на частните жалби и наведените в нея доводи, приема, че е допустима, като подадена от в срока по чл. 230 от АПК от заинтересована страна, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:
За да постанови съдебния си акт, тричленният състав е приел, че е налице хипотезата на преюдициалност и обусловеност по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, приложима на основание чл. 144 АПК за спиране на производството по адм.д. 5116/2017 до приключване на спора по адм. дело № 2572/2017 г. по описа на ВАС, тричленен състав, с влязъл в сила съдебен акт.
Съгласно ТР № 2 от 19.11.2014 г. на ВКС по т.д. № 2/2014 г. ОСГТК висящото гражданско дело, респ. административно, спорът по което е пряко свързан с приложението на подзаконов нормативен акт, не е обусловено по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК от решението по административното дело, образуване по оспорване на същия акт с искане да бъде отменен. На основание чл. 130, ал. 2 от ЗСВ тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната власт, поради което оспореното протоколно определение следва да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.
Воден от горното и на основание чл. 235 от АПК върховният административен съд, петчленен състав на Втора колегия

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.06.2017 г., постановено по адм.д. 5116/2017 г. от тричленен състав на Върховния административен съд, шесто отделение
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
67
Практикъ
|
нерегистриран
02 февруари 2018, 09:40
2
0
"разбирали" да се чете "разбързали, ентшульдиген за неволната ОФГ, благодарение на редактора на Андроид
66
Практикъ
|
нерегистриран
02 февруари 2018, 09:37
6
-7
И какво му е преграждащото ? Нали спряното в един момент ще се възобнови ? И въобще ми е интересно, къде сте се разбирали толкова ? Хората цял живот юрисконсулти, бачкат си, адвокатите и те - адвокат си и точка, само ние тука като бесни - дай, дай нагоре, ай сега окръжен, ай сега апелативен... Абе кютай си, нали си си съдия, районен ли там, окръжен ли,взимаш една шапка суха пара, врътни си някакво бизнесче отделно и ще си честит !!!
65
Тодор
|
нерегистриран
01 февруари 2018, 16:24
13
-1
Просто не могат да се разберат в състава и искат КС да им реши делото. Ако приеме, че 193 ал.6 е противоконституционна, директно заменава и Наредбата в тази част. Иначе конкурсно начало на пректика няма, още повече при сегашните конкурси само по документи.
64
=
|
нерегистриран
01 февруари 2018, 16:20
7
-10
До коментар [#63 #undefined] от "Перо":Съдът не може да си отмени определението за спиране, защото е преграждащо. Дали подлежи на обжалване го определя законът, а не съставът, чийто акт се обжалва.
63
Перо
|
нерегистриран
01 февруари 2018, 16:03
9
-6
До коментар 58 на име 193 - Необжалваните и спрени дела е възможно да бъдат възобновени от същия състав с отменително определение по реда на чл.253 ГПК. Това може да поиска всяка страна по делото с нарочна обоснована молба към която да приложи и ТР на ВКС от 2014г., където изрично се сочи, че законосъобразността на подзаковнов нормативен акт не е преюдициален въпрос.
62
васко
|
нерегистриран
01 февруари 2018, 14:14
20
-3
Случайно зачетох темата и коментираното определение. Състудент съм на съдията Искра, никога не сме били близки, но имаме доста общи познати. Конкурсното начало, което тя така възхвалява, не е нищо друго освен късмет, познати, симпатии и в него за съжаление има повече субективизъм от колкото обективна преценка. Ето защо е спорно дали най-добрите винаги се класират точно на челните места. Струва ми се доста нагло и повърхностно върховен съдия да заявява, че класираните са най-добрите, а не класираните не стават и трябва отново задължително да се явяват на конкурс ако искат да бъдат повишени. Питам се дали ако тя не беше върховен съдия и не беше издърпана там от свои състуденти и приятели в системата, щеше да пише подобни неща?
61
Потърпевшата
|
нерегистриран
01 февруари 2018, 11:55
14
-2
Мотивите за спиращото определение, които СЪДИЯТА Александрова е сътворила, са уникално достижение на конституционното ни правораздаване! Това е пилотно определение, което дава нов прочит, неизвестен до сега на конституционната ни юриспроденция и доктрина, за върховенство на закона, равенство пред закона и дискриминация. Права бях, че тя следва да е следващия конституционен съдия!
60
Справедлив
|
нерегистриран
01 февруари 2018, 11:36
12
-3
Ще ми се повишавате, а ? По конкурси ще ми одите ? Я сега обратно на къра...
59
Радецки
|
нерегистриран
01 февруари 2018, 10:37
8
0
Според мен заинтересованите колеги, чийто дела са спрени и тези, на които предстоят да бъдат спрени, както и всички други колеги, които желаят, следва да се конституират по дело 8592/2017г. На първо място определението за спиране на това дело би следвало да подлежи на обжалване съгласно общия принцип, за всяко спиращо делото определение и доколкото според мнозинството то не подлежи на обжалване, срокът за това не тече. В момента просто няма кой да го обжалва, защото жалбоподателката спирането я устройва. На второ място трябва да бъда поискан отвод на съдебния състав, доколкото в мотивите на мнозинството по един недопустим начин се показва как ще се произнесат и по същество, каквото и да направи КС. Не се пише така категорично питане - аргументи само в едната посока, дали дадена разпоредба противоречи на Конституцията. Колеги трябва да се активизирате ако само седите и се вайкате нещата няма да се раздвижат още няколко години. Освен това трябва да дадете пример, че правата, които имате ще защитавате безрезервно и няма да позволите кариерното ви развитие да бъде поставено под въпрос с години.
58
193
|
нерегистриран
31 януари 2018, 18:37
6
-1
До коментар [#56 #undefined] от "Перо":Перо, прав си по принцип, но без да отчиташ един конкретен факт. Спрените дела са спрени с влезли в сила определения и ще бъдат възобновени след приключване с окончателен акт на въпросното дело. Самото то обаче е спряно до произнасяне от КС. Така, че.... просто стоим и чакаме.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно