Допустимо ли е съдия от ВКС /докладчик/ в Решение по молба за отмяна на Решение на СГС по чл.303 ал.1 т.1 от ГПК ,цитирам:,,да не споделя разбирането , че Решение на ВКС..., материализира ново обстоятелство по смисъла на чл.303 ал .1т.1.от ГП К'."Съдията в Решението си прави анализ на Решението на ВКС... цит,ирам,,че производството се основава на приетото от състава на ВКС тълкуване,а тълкуването на закона обаче има за предмет откриване точния смисъл на правните норми чрез изясняване на вложеното в тях от законодателя съдържание"".
Създадена от въпрос на 14 януари 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
381
Отговаряне
|
нерегистриран
08 април 2020, 18:29
11
-1
Адвокатът-съпруг на Никова (№ 370 "Питане") е добре да не хаби "правния" си "капацитет" и да не показва публично изнервеността си, защото ще му трябват доста сили и нерви при предстоящето антиепидемиологично разобличаване, деинфекциране и наказване на разните КОТЕРИИ в съдебната власт от остатъчни вируси, бактерии, микроби, бацили и онкогени от БКП, БЗНС, ТКЗС, ДС, АБВ, ....., означени с вече заслужената им табела "Влахово-Никово КРИВОраздаване"! Освен това Никова НЯМА капацитета за да измисли и сътвори сама всичките тези "правни" врътки, а е само целесъобразно издиганатото и "завинтено" във ВКС "болтче" от системата, което е публикувало от свое име във вид на решение предоставените й текстове! Освен това е установено, но се крие по колегиална целесъобразност в системата, че е указвала влияние над юридическите помощници на съдии във ВКС по дела на приближени й, пък и на съпруга й адвокат, които са представяли в умишлено изкривен вид казусите и така са манипулирали решенията! Иначе не е логично дългогодишни и утвърдени съдии във ВКС да си служат с фрапантно незаконосъобразни и крайно съмнително нелогични доводи, залегнали в решенията им точно по делата на съпруга и приближените до котерията им!? Темата за злоупотребата с влияние по дела и последващото кадруване на младите софийски съдии е обект на допълнително разследване! А порочната практика за разпределение на делата и целенсаоченото кадровото издигане чрез заповеди за командироване без конкурс на всякакви несъответствия, е само "върха на сладоледа" на системата "Влахово-Никово КРИВОраздаване", като за оформянето й в този вид има участие и самия партийно-издигнат бивш зам.председател на ВКС Кр. Влахов (настоящ млад раннопенсиониран свръх-луксозен конституционен пенсионер от ГЕРБ с препоръка на АБВ!), вкл. с десетилетната си тълкувателна инициатива и дейност по заобикаляне и безнаказано нарушаване на ПРАВОТО!
380
С.Николов
|
нерегистриран
06 април 2020, 10:19
1
-2
Още малко за гениалността на Г.Никова по гр.д№ 5701/14г., а именно как се подменят изводи, за да накараш колегите ти да приемат без възражения твоето виждане:

Извод на въззивния съд в решението по гр.д№ 17325/13г на СГС:

"Относно приетото по делото решение на ВКС от 13.07.2011 г., с което е отхвърлен предявения от ответницата Е.Н. срещу Б.Б. отрицателен установителен иск, че не е собственик на процесния имот, следва да се отбележи, че макар същото да няма сила на пресъдено нещо по отношение на жалбоподателката Х.Н., доколкото тя не е страна по делото, това влязло в сила решение е задължително, не само за съда, който го е постановил, но и за настоящия съд по силата на чл.297 ГПК. Зачитането на силата на пресъдно нещо, което се различава от регулиращото й действие, се състои в задължението на всеки държавен орган да възприеме като свое скрепеното със сила на пресъдено нещо съдебно установяване и да изхожда от него в своята служебна дейност спрямо лицата, обвързани от силата на пресъдено нещо. Влязлото в сила решение на ВКС има сила и по отношение на ищцата М.О., тъй като тя е придобила имота от Б.Б. по време на процеса, в който е прието за установено, че Б.Б. се легитимира като собственик на процесния имот към момента на предявяване на иска от Е.Н.. При това положение, неоснователно е и последното възражение, че от страна на ищцата не са ангажирани доказателства, легитимиращи нейния праводател като собственик на недвижимия имот."

Отразяване на този извод от докладчика във ВКС в определението по чл.288 ГПК:

"Отбелязано е, че макар решението да няма сила на пресъдено нещо по отношение на Х. Н. (доколкото тя не е страна по делото), това влязло в сила решение е задължително не само за съда, който го е постановил, но и за въззивния съд по силата на чл.297 ГПК. Зачитането на силата на пресъдно нещо, което се различава от регулиращото й действие, се състои в задължението на всеки държавен орган да възприеме като свое скрепеното със сила на пресъдено нещо съдебно установяване и да изхожда от него в своята служебна дейност спрямо лицата, обвързани от силата на пресъдено нещо. Влязлото в сила решение на ВКС има сила и по отношение на М. О., тъй като тя е придобила имота от Б. Б. по време на процеса, в който е прието за установено, че Б. Б. се легитимира като собственик на процесния имот към момента на предявяване на иска от Е. Н.. Като неоснователно е преценено и последното възражение, че от страна на М. О. не са ангажирани доказателства, легитимиращи нейния праводател като собственик на недвижимия имот."

От горното е видно, че докладчика е подменил изводът на СГС, като е заменил последното изречение на СГС /"При това положение..."/, със свои думи /Като неоснователно е прието и последното..."/. Вероятно тази замяна не не би билао проблем, ако за да приеме, че поставения въпрос от касатора е неотносим, Г.Никова не бе възприела по въпроса
„В кои случаи може да бъде зачетена силата на пресъдено нещо на съдебно решение по отношение на лице, което не е било страна в производството, по което решението е постановено?”, следното:

"Както изрично е признато в обосновката към въпроса, въззивният съд е посочил, че решение № 324/10 от 13.07.2011 г. по гр.д.№ 378/2009 г. на ВКС, І г.о. няма сила на пресъдено нещо по отношение на Х. С. Н.. Съдът е обсъждал задължителната сила на този акт от гледна точка приложението на чл.297 ГПК, поради което така формулираният въпрос не е обуславящ за крайния изход на спора."

Така като е прекъснал връзката между обстоятелствата и извода на СГС, докладчикът във ВКС Г.Никова е направила възможна предложената от нея преценка за неотносимост на поставения въпрос.

Няма спор, че касационният съд може да възприеме различни от тези на долната инстанция изводи, това обаче може да се случи едва след изслушване на страните в открито заседание, а не еднолично от докладчика в производството по чл.288 ГПК.
379
С.Николов
|
нерегистриран
04 април 2020, 00:03
3
-2
Както вече посочих в темата, Г.Никова, като докладчик по гр.д № 5701/14г. на ВКС, е укрила от своите колеги твърдяните от мен, налични в делото, данни за неизпълнение на дадени от СРС указания за изправяне на подадената срещу мен искова молба. Укрила е и представената от мен съдебна практика по прилагането на чл.129, ал.3 ГПК. Така е подсигурила безпроблемното /без задаване на неудобни въпроси/ приемане ог членовете на предложения от нея проект на съдебен акт по делото.

Предвид горното /недоклаването на моите твърдения и съдебна практика/, поисках допълване на съдебния акт,но докладчикът отново не е довел до знанието на мнодинството от състава заявеното от мен. Ясно е, че чрез това поведенеие е преследвал целта недобросъвестното му поведение по възложеното му дело да остане незабелязано.

Освен мен, касатори в това производство са още две физически лица. По отношение на тях, докладчикът е подходил по сходен начин. Подменил е изводите на въззивния съд, за да направи заключение, че поставените от тях правни проблеми са неотносими към произнасянето на този съд.
378
Мария фон Ебнер-Ешенбах
|
нерегистриран
02 април 2020, 22:28
1
0
"В младостта си мислиш, че най-малкото, което можеш да очакваш от другите, е справедливостта. В зряла възраст се убеждаваш, че това е най-голямото."
377
Джеймс Болдуин
|
нерегистриран
02 април 2020, 21:33
1
0
"Думи като "свобода", "справедливост", "демокрация" не са общоприети понятия, а напротив – много редко срещани. Хората не се раждат с готови познания за тях. Отнема много време и преди всичко индивидуални усилия, за да накарате другите хора да уважават това, което тези думи означават."
376
Станислав Йежи Лец
|
нерегистриран
01 април 2020, 21:20
2
0
"Как да отсъдим по справедливост за справедливостта в дадена държава? Най-просто - по правосъдието й."
375
Безименен
|
нерегистриран
31 март 2020, 20:47
3
0
"Въпросът за интелигентността. Тя е толкова голям дар, толкова тежко бреме! Интелигентността разделя човешките общества повече от немотията и богатството, като ги прави приятели или врагове. Глупакът се бои и мрази интелигентния. Колкото и добър да е, умният човек трябва да знае, че неговата доброта не ще му спечели любовта на тези, чийто ум стои по-долу от неговия."
374
Артур Шопенхауер
|
нерегистриран
30 март 2020, 15:28
2
0
"Цялата истина минава през три етапа. Първо, смятана е за абсурд. Второ, тя е насила спирана. Трето, тя е приемана за очевидност."
373
С.Николов
|
нерегистриран
29 март 2020, 13:39
2
-2
До коментар [#372 #undefined] от "до 370":
Макар и да не съм този, които е написал коментар 370, ще си позволя да взема отношение по Вашият коментар:

Не съм убеден дали има смисъл от това да хабите усилия, за да вразумявате някой, който си позволява да квалифицира останалите без оглед на конкретните обстоятелства.

Истината е елементарна. Достойният съдия се познава от актовете, които постановява, а не от разни анонимни декларации в интернет. Всеки сам избира как да осъществява функциите, предоставени му по силата на решението за назначаване, прието от ВСС, след като от кадровият орган е констатирано, че конкретния магистрат притежава необходимите нравстевни и професионални качества за заемане на длъжността "съдия във ВКС". Оттам насетне, всеки сам избира как да оползотвори предоставения му кредит на доверие. Той може да употреби малкото останало в обществото доверие към съдебната власт в личен интерес или пък да го надгради. Мъчно може да бъде определена като достойна, постъпката да укриеш от собствените си колеги съществени обстоятелства за тяхната преценка, за да насочиш и формираш вътрешното убеждение на съсатва в определена, желана от теб, посока. Не е достойна, отново спрямо собствените му колеги, постъпката на магистрат, който многократно /цели 3 пъти/ е уведомяван за твърденията на касатора, но отново ги е укрил от членовете на състава, в който правораздава. Не е достойна постъпката на магистрат, който придобива амнезия /само в моментите, когато постановява актовте си, относно неприлагане на последици от неизпълнение на дадени указания/, пък иначе постановява актовете си /преди и след тези моменти, включително и по делото, по което е получил амнезия/ като изрично указва на страната, какви са последиците от незипълнението на дадените от самия него указания.

Горното се отнася за поведението му спрямо собствените му колеги, какво остава за страните по възложените му дела...

До Правен свят:
Вседствие на неистовите усилия от края на работната седмица, IP адресът ми е блокиран. Сега пък, коментар 370 отправя заплахи към вас за евентуално търсене на отговорност за публикациите в темата. Гарантирам, че за твърдяното от мен по темата в коментари №№ 362, 363, 365, 367, 368 поведение /укритите от докладчика факти и обстоятелства/ имам необходимите писмени доказателства. Затова, в случай, че срещу вас бъде потърсена съдебна отговорност, може да ме уведомите на следния имейл: justicebg@keemail.me, за да ви ги предоставя.
372
до 370
|
нерегистриран
28 март 2020, 23:10
3
-4
Видно от изложените достоверни факти е повече от ясно ,че въпросната е корумпиран съдия /актовете и са самото доказателство/ ,че Никова няма нужните знания да заема длъжност съдия във ВКС!!!
371
С.Николов
|
нерегистриран
28 март 2020, 15:28
1
-2
До коментар [#370 #undefined] от "Питане":

Запознати ли сте с конкретните обстоятелства, че да квалифицирате кой какъв е?
370
Питане
|
нерегистриран
28 март 2020, 13:32
5
-5
Докога Правен свят ще позволява в тема от 100 години, която умишлено се възобновява от някакъв психопат, да се обижда един достоен български съдия? Модератора спи ли или е заинтересован? Да знаете че сайта носи отговорност за публикациите на психопата.
369
от долтияя
|
нерегистриран
27 март 2020, 16:04
0
-4
Господ ли е съдията-докладчик във ВКС Г.Никова, че да може да съживи мъртвец?
368
С.Николов
|
нерегистриран
26 март 2020, 11:12
1
-3
Днес се сетих за още един довод в подкрепа на възприятието, че моят казус действително е разрешен гениално от докладчика Г.Никова, та реших да допълня предхония ми коментар:

За да придаде някакъв приемлив, макар и само от външна страна, вид на предложената от нея на състава преценка за допустимоста на въззивното решение, Никова сочи, че твърденията ми касаели произнасяне на съда без внесена държавна такса. Спестила е на останалите членове, че по делото има дадени указания за привеждане на ИМ в съответствие с изискванията на ГПК. Спестила е и наличието в делото на доказателства, че указанията на СРС не са били изпълени в срок. Именно затова е укрила съдебната практика, касаеща прилагането на чл.129, ал.3 ГПК. Точно тогава биха възникнали и въпроси от останалите членове на състава, понеже при така твърдяното от Г.Никова приложената от мен съдебна практика се явява неотносима.

Така че в случая е проявено старание, което все пак заслужава да бъде отчетено.
367
С-Николов
|
нерегистриран
25 март 2020, 13:11
3
-1
До коментар [#366 #undefined] от "RRR":
Трябва да призная, че подходът на докладчика по гр-д№ 5701/14г. действително е гениален. Обстоятелствата по делото не позволяват импровизации, затова е подходено радикално:
1. От мнозинството е укрита представената от мен съдебна практика. Така е избегна евентуална ситуация, при която биха могли да възникнат въпроси от останалите членове на състава, напр. като този - защо се представя и каква е целта на посочената от касатора съдебна практика.
2. От мнозинството са укрити всички мои твърдения за недопустимост на въззивното решение, като постановено по останала нередовна искова молба /неизпълнение на указанията за изправянето й в срок/. Тук също има логично обяснение - оправдано е притеснението на докладчика, понеже той самият се е произнасял по аналогични на моя казус, споделяйки приетото в представената от мен съдебна практика.

Затова ми се струва, че подходът все пак може да бъде окачествен като гениален /без кавичките/ ;).

П.П. Лека работа /ако си на работа/ и се пази, защото съдебната власт има нужда от свестни хора като теб.
366
RRR
|
нерегистриран
25 март 2020, 10:46
3
0
Не мога да споря, че ВКС се напълни с "гении" в последните 15-ина години.........
365
С.Николов
|
нерегистриран
25 март 2020, 10:40
1
-1
До коментар [#364 #undefined] от "RRR":
Съгласен съм, че писанията ми звучат нереално. Но не аз следва да търпя упреци за това. Упреците следва да бъдат насочени към ситемата на вишето образование, където не е предвидена специалност "криво", съответно в РБ няма акредитирани за нея ВУЗ-ове. Затова на всеки, който е завършил "Право" и е решил да кривораздава, понякога се налага да импровизира /понеже не винаги обстоятелствата по делото позволяват/, за да постигне определен търсен от него резултат. Именно вследствие на тези импровизации се получават и тези изкривени възприятия, пораждащи необходимост от твоите въпроси.

Поради горното кривораздаването в РБ е въпрос на самообучение - всеки се справя както може. Един подменя заявените от страната доводи, така че да ги нагласи, а друг просто ги укрива /понеже няма как да ги подмени - все пак това не се преподава в университета/, за да бъде приет от мнозинството изготвен от него проект на съдебен акт /едва ли трябва да си обясняваме елементарни неща - че без подписите на мнозинството този акт е без правна стойност/.

Съгласен съм, че поначало съдебната власт има нужда от подкрепа и утвърждаване авторитетът й пред обществото. В случая обаче, ти не знаеш подробностите и конкретните обстоятелства по казуса, за да защитаваш въпросните магистрати. Именно, защото считах, че укриването от докладчика по гр.д№5701/14г. на твърдяните от мен обстоятелства е резултат от пропуск при произнасянето по чл.288 ГПК, поисках актът да бъде допълнен, но отново не бяха докладвани /сведени до знанието на мнозинството/ моите доводи и съдебна практика, която предоставих. Аз направих, това което можах.
364
RRR
|
нерегистриран
25 март 2020, 07:43
1
-1
Едно фото на диплом за висше по специалността да видим?
363
С.Николов
|
нерегистриран
24 март 2020, 23:16
1
-1
До коментар [#362 #undefined] от "още един потърпевш от Никова":
Да се чене: 5701/2014 на ВКС
362
още един потърпевш от Никова
|
нерегистриран
24 март 2020, 23:10
1
-1
Казвам се Стоил Николов. Бях жалбоподател пред ВКС. Делото бе разпределено на въпорсана Никова, която в рамките на производството по чл.288 ГПК укри от своите колеги - мнозинството от състава на ВКС фактите по възложеното й за решаване дело - гр.д№ 5704/2014г., обуславящи недопустимост на предявеният срещу мен иск.
Впоследствие, друг герой-активен участвник в този форум Д.Драгнев, като докладчик по мое дело - 2346/19гг. в което се оплаках от поведението на неговата колежка Г.Никова, подмени моите доводи и се произнесе по същество на моята жалба в закрито заседание по чл. 288 ГПК.
Считам, че такива своеволия на назначените във Върховния касационен съд магистрати следва да бъдат предмет на обществено обсъждане. Не може като си назначен във ВКС да не се съобразяваш с фактите и да правиш каквото щеш.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно