За сведение на ВАдмС -дело 3586 / 2016 може да продължи
Създадена от на 12 януари 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
|
нерегистриран
12 януари 2018, 09:59
1
-1
Спорът касае поредното оспорване на Наредба номер 1, в частта за увеличението от 2014г. Делото е спряно, за да бъде изчака отговорът на Общностния съд, досежно това дали Наредба номер 1 е в унисон с европейското конкурентно право.
Общностния съд си каза тежката дума, и това е основание дело 3586 / 2016 да продължи.
Всъщност нямаше нужда да се чака общностния съд, защото увеличението от 2014г е в нарушение с чл 26 от ЗНА-липсва предварителна публикация.
А освен това се оказа,че цялата наредба може да противоречи на европейското конкурентно право.

За да се приключи с агонията на Наредба номер 1, поне в оспорената част, моля ВАдмС да има предвид,че вече има произнасяне от общностния съд, и определението за спиране от 7 юли 2016г следва да бъде отменено, и спорът , който е с ниска правна сложност бързо решен.
1
!
|
нерегистриран
12 януари 2018, 12:43
1
-1
Скоро много скоро и това ще стане
2
|
нерегистриран
19 февруари 2018, 12:32
1
-3
Форумна тема се оказа подходящо средство съдът да се задейства.

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/62ad2ce17234a245c225821a0035d122?OpenDocument

На 19 януари съдът възобнови делото. Ако не беше темата и досега делото щеше да си е спряно.
:)
Изобщо форумът на Правен свят се оказа средство и за сезиране на съда, и за законодателни изменения(например, и не само за призоваването по граждански дела), и за реакция на прокуратурата по редица въпроси(например, но не само-прокуратурата оспори старите правила за примем в детски градини и първи клас)...
3
|
нерегистриран
19 февруари 2018, 12:39
1
-1
Предлагам на общото събрание на делегатите на адвокатите да обсъдят
- е ли е Наредба номер 1 законосъобразна
- какви са последиците от решение от 23.11.2017г. на СЕС по съединени дела С-427/16 и С-428/16
- какво ще стане ако КЗК се събуди от дрямката и приложи ЗЗК(вж и решението на общностния съд)
- кой носи отговорност за случващото се с наредба номер 1.
- дали не следва ВАдвС по това дело да вдигне бялото знаме, и да не признае,че наредбата е в конфликт с общностното право, и то преди съдебното заседание?
- Да напомним,че увеличението от 2014 е извършено без предварителна публикация на проекта-задължително по чл 26 от ДНА, самостоятелно основание за прогласяване за нищожност. Ако това се случи, кой ще поеме отговорност?


4
До 2-ри
|
нерегистриран
19 февруари 2018, 15:42
0
-1
"На 19 януари съдът възобнови делото. Ако не беше темата и досега делото щеше да си е спряно.
:)
Изобщо форумът на Правен свят се оказа средство и за сезиране на съда, и за законодателни изменения(например, и не само за призоваването по граждански дела), и за реакция на прокуратурата по редица въпроси(например, но не само-прокуратурата оспори старите правила за примем в детски градини и първи клас)..."


Това горното е цитата който съм копирал-това са писанията ти-който за конкретното дело си писал абсолютно неверни неща. На никой не му пука за форума на Правен свят-единствена заслуга за възобновяване на спряното дело имам аз-както и разбира се съда-който уважи искането ми.
Между другото е още рано да се говори за това дело-когато му дойде времето тогава.
5
питане
|
нерегистриран
19 февруари 2018, 16:27
1
-1
Защо по това дело се оспорва само увеличението от 2014г, като цялата наредба е незаконна?
Не е рано да се говори за това оспорване-то е с предварително предизвестен изход, освен ако ВАдмС не изостави съдебната си практика(вече посочена-че липсата на предварителна публикация на проект за подзаконов нормативен акт води до нищожност)-а това би било странно. Има предостатъчно примери за "паднали" подзаконови нормативни актове, само на това основание.
Цялата наредба е незаконна, по съображенията посочени от Общностния съд, по преюдициалното запитване по цитираните дела, защото противоречи на общностното конкурентно право.

Аз бих се пробвал да поискам и спиране действието на ПНА(въпреки,че след решението на Общностния съд наредбата би следвало да не се прилага, тя си се прилага-Люксембург-далеко, правото на ЕС-сложна работа, и в България не се разбира и досега-10 години след членстовот в ЕС,че нормативен акт не се прилага, ако противоречи на общностното право). Както знаете спиране може да се поиска във всеки момент от делото. Може и да не бъде поискано,а ко имате някакви съображения(неясни за мен) да не го правите.

Пожелавам успех на прокурора , оспорил наредбата, и на присъединилия се жалбоподател.


6
|
нерегистриран
24 август 2018, 08:14
0
-1
Това дело почва да придобива съвсем Кафкиански вид.
Странно е, че ВАдвС вместо да вдигнат бялото знаме-ще водят свидетели на следващото заседание.
не е ясно за какво ще свидетелстват.
Публикация на проекта НЕ Е ИМАЛО.Кой знае-може пък свидетелите да имат други възприятия?
Спорът е основно дали е спазен ЗНА досежно пр едварителната публикация.


Да оставим предварителната публикация, каквато не е имало. Наредбата деемонстративно нарушава общностното право. И си го знаете. Ама си я прилагате.
Вклч и от съда-съда прилага незаконната наредба.

С любопитство чакаме какво ще изговорят свидетелите на следващото заседание.


Ето какво казва прокурорът в заседанието "Със същия успех от наша страна можем да съберем двойно повече свидетели, че не е имало публикация. Това е просто безсмислено." Та крайно интересно-свидетелите -за публикация, която е нямало-какво ще кажат? Свидетелите разбира се са наясно,че трябва да говорят само истината...
7
|
нерегистриран
31 януари 2019, 12:11
0
-1
Както вече беше посочено в темата-преди месеци, делото беше отложено, за 29.01.2019-ВАдвС щял да води свидетели. Чудехме се-"с любопитство" какви ли показания ще дадат тези свидетели, като е ноторно,че публикация на проекта не е имало.... Само,че -на заседанието от 29.01.2019-не свидетели, а един свидетел не идва-видно от протокола. Съдът е заличил допускането за свидетели, след като такива не се появяват в заседанието.
Та дали тези виртуални свидетели не се оказаха средство за шиканиране на делото? Делото беше отложено с месеци за да дойдат свидетели, свидетели не се появяват. Странно е,че съдът не обяви ,че ще се произнесе, а пак отложи този Процес-ала Кафка. Странно е,че съдът по никакъв начин не санкционира страната, която шиканира процеса... Едни от участниците в делото дори пита(вж протокола)-дали още 7 години трябва да чакат, за да дойдат ...свидетели, щото 7 месеца са ги чакали :). Дори защитата на ВАдвС заявява, че "Висшия адвокатски съвет не успяха да осигурят свидетели, които да се явят в днешно съдебно заседание"
Дали отлагането отново не е ,за да се изчака да мине ОС на делегатите -при ОС на адвокатурата, защото ако това дело имаше резултат-който е неизбежен-посочено защо(например и не само-защото-публикация на проекта не е имало-липсата на публикация е достатъчно основание нормативен акт да бъде обявен за нищожен, според константната съдебна практика), това щеше да бъде изтъкнато на ОС на делегатите?


Като цяло-който не е оспорил Наредба номер 1 той не е постигал да падне текст-проверете -няма оспорване на Нардебата-при частично оспорване на отделни текстове, да не е било уважено. Тя си е със доста спорна валидност(вж решението на Ощностния съд по дело С-427/16 ).
Изобщо тази Наредба номер 1 е повод адвокатурата много, ама много да се срамува.
Що не оставите съдът да се произнесе, а беше нужно да искате свидетели, които не доведохте, защото не можете да ги "осигурите"?
Човек може да се държи достойно, и като нещата отиват към поражение.
8
До 7-ми
|
нерегистриран
31 януари 2019, 13:28
1
-1
Напълно си прав. Проблема е че вече /след неколкократно сменяне на съд. състав и на членове на състава/ Висшия адвокатски съвет има изключително благоразположен председател /преди бяха др.-председателите на състава/ на съдебния състав и Наредбата на Висшия адвокатски съвет в близките години няма да се отмени, а делото ще се отлага до безкрай поради измислени, нови и дори противоположни указания на съдебния състав, само за да не се реши по същество.
С две думи цирка е пълен.
9
отново да попитаме
|
нерегистриран
01 февруари 2019, 07:42
0
-1
Как е възможно съдът да допуска подобно очевидно, явно и демонстративно шикаринане на процеса? Едната страна щяла да води свидетелИ, заради това се отлага делото за след много месеци-от 2018г, за 2019, и като дойде времето за заседанието кьорав свидетел нямат-И ДОРИ ГО ПРИЗНАВАТ В ЗАСЕДАНИЕ,ЧЕ СВЕДЕТЕЛИ НЕ МОГАТ ДА ОСИГУРЯТ(то как да имат-публикация на проекта никога не е имало!). Никога не са имали такъв. Съдът следваше да наложи възпитателна глоба, дори и в минимален размер! И съдът толерира шиканирането, като вместо да обяви,че ще се произнесе с решение, отлага делото , и то...за неопределена нова дата.
10
*
|
нерегистриран
01 февруари 2019, 07:42
0
-1
шиканиране
11
|
нерегистриран
21 март 2019, 11:01
0
0
Другарки и другари,
процесът добива съвсем кафкиански вид По това дело съставът си направи самоотвод. Новото заседание пред нов състав май ще е през май.
Опитът по елементарен казус да се отложи крайния изход,, след многобройни отлагания е успешен.
12
umnik
|
нерегистриран
21 април 2019, 14:03
0
-1
Коя Наредба № 1?
13
Запознат
|
нерегистриран
28 май 2019, 16:42
0
-1
По делото има вече 5-ти отвод на съдия /4 самоотвод/ понеже за Пореден-Нти път съпруг на съдия докладчик бил адвокат. Шиканирането на делото от различни състави на ВАС-продължава вече 3 години и половина. Като част от съдиите чакат по няколко месеца и като наближи датата за съд. заседание си правят отвод, вместо ако има действително основания за това-да се отведат при определянето им като съдия докладчик по делото. Въобще цирка е пълен.
14
|
нерегистриран
28 май 2019, 21:31
0
-1
Аха. Серия от отводи и самоотводи, плюс адвокатски тарикатлък(несанкциониран)-да поискат свидетели, да се отложи делото с месеци, и да заявят-сори-свидетели не сме в състояние да представим.


Абе направо -съдиите по този казус-що не отидете на лов(в унисон с практика на ваши коУеги) в някое ловно стопанство да отпуснете напрежението?

А да попитам -"адвокатурата"-не ви ли е срам от такова неправно предимство-очевидно е,че "решаващия орган" е на ваша страна(твърдението е валидно,вклч и накрая като загубите спора-което е...неизбежно).

Тъй като този спор стана комичен и абсурден и пример дза недостойно поведение от страна преди загуба -по здрав за адвокатурата...

https://www.youtube.com/watch?v=B_3TlrZLpQ0
15
|
нерегистриран
10 юли 2019, 14:35
0
-1
Около 2 месеца по-късно-още няма решение. Напротив-отводите и самоотводите продължават-можете сами да си ги преброито колко станаха-това елементарно дело стана като продължение на Процесът по Кафка(като нищо накрая и да арестуват жалбоподателите, дръзнали да нарушат адвокатскиия комфорт ?!). Ефектът от отводите и самоотводите е отлагане на делото. Засега- за след лятото. Първо море, а едва после ще се занимават с някаква си незаконна наредба. Нито съдът, нито страната-ответник имат бърза работа.16
|
нерегистриран
30 септември 2019, 17:10
0
-1
Чудо!
След многобройни отлагания , отводи и самоотводи спорът приключи. Чака се съдът да се произнесе.
А ВАдвС са вдигнали бялого знаме-не са пратили представител. И 100 представители да бяха пратили спорът е с предизвестен изход. Нали не вярвате,че ВАдмС ще изостави практиката си-че липсата на публикация води до нищожност?
А да-къде е свидетеля , нали преди една година свидетел щяха да водят. Свидетел(и)-йок, както се казва в североизточни области.
Ако(като-защо е неизбежно) ВАдвС отново загуби дело пред ВАдмС ,досежно тази наредба ще е многозначително.

:-)
Това е музикален поздрав за ВАдвС(втори в тази тема)
https://www.youtube.com/watch?v=byXKpRKc-Jo
17
До 16
|
нерегистриран
30 септември 2019, 18:27
0
-1
Стар Берковски прокурор казваше: Пред съд и зад магаре не заставай, защото не знаеш, кога, къде и как ще те ритне. Затова не бързай да предвиждаш "константна съдебна практика". Винаги може да има изключение.
18
|
нерегистриран
03 октомври 2019, 17:05
0
-1
Делото приключи.
Справедливостта възтържествува :).
Резултатът-
Фиаско на съсловната , монополна адвокатска организация ,досежно наредбоиздаването. Въпреки шиканирането в съда (уж свидетели щяха да водят, и поради това спорът беше отлаган с месеци, а съдът не наложи санкции за това поведение), въпреки многото отлагания, отводи и самооотводи с цел да се отложи неизбежното по този казус, с предизвестен изход, дори и за първокурсник(именно, и далеч не само поради цитираната константна съдебна практика, която би следвало всеки юрист или йорист да познава).


Въпреки,че наредбата е приета от предишен състав на ВАдвС,дали не е редно сегашния да подаде оставка, като израз за поемане на отговорност-доказано е беззаконие в адвокатурата с тази наредба? Това не може да остане без последици.

Изобщо-който е оспорил тази наредба, той е постигнал отмяна на текстове.
съсловната монополна организация една наредба не може валидно да издаде-поради неспазване на елементарни процесуални правила за наредбоиздаването(съдът е отказал да разгледа спора по същество, именно защото наредбана "пада" още на ниво процедура), а тръгнали изпит за адвокати и младши адвокати да провеждат и организират, а и проект на ЗАдв да предлагат?!


Предлагам адвокатите да поставят въпроса пред ОСА през 2020г. Не ви ли е обидно,че законът не ви позволява -висшия орган на адвокатите-общото събрание да гласуват вот на доверие към началниците в адвокатурата, и че общото събрание е сведен до слушатели на доклади?И накрая-и "остатъкът" от тази наредба си плаче за оспорване(например, и не само-защото по същество-противоречи на европейското конкурентно право-вече обсъдено в темата как и защо).

Случилото се с тази наредба не касае по никакъв начин редовите адвокати-има си свобода на договаряне на хонорарите. Изобщо не трябва да има подобна наредба, и изходът от това дело по никакъв начин не засяга интересите на адвокатите.

Поздравявам и прокурорът , оспорил наредбата, и гражданите, които се включиха в оспорването.

Темата може да бъде затворена.
19
политнекоректни въпроси
|
нерегистриран
08 октомври 2019, 19:46
3
0
въпрос с понижена трудност-

КОЙ БЕШЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДИШНИЯ СЪСТАВ на ВАдвС , КОЙТО ПРИЕ НАРЕДБАТА?


Това лице каква позиция, становище , реакция има , след случилото се?

Редовите адвокати -защо мълчат, а не поискат съответните оставки, свикване на избори за нов ВАдвС , извънредно Общо събрание на делегатите, или поне не заздадат съответните въпроси-например кой щ е поеме отговорност за случилото се? Защо няма оставки-като израз на поемане на отговорност?


Или понеже в адвокатурата властва страх, централизация,, единоначалие(има повече началници, и по-голяма централизация и от прокуратурата, и в прокуратурата има повече свобода , отколкото в адвокатурата, адвокатурата по структура прилича на военно -съветска организация-особено с множеството йерархични нива там), йерархия, задаването на въпроси е непрепоръчително.


Каква е позиция на адвокатските съвети? каква е позицията на началниците от САК?


Ама наистина ли ще се снишат всички, ще се изчака, докато мине бурята. Или просто ще се пусне касационна жалба, с цел делото да продължи до изтичане мандата на ВАдвС, и няма да има други последици?!


ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно