Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Право върху търговска марка в Република България
Георги Саракинов
Издателство Сиби
10,90 лв.
КУПИ
Четвъртото издание на учебника обхваща всички въпроси, свързани с правото върху търговска марка – използването й, правната й закрила, защитата й от неправомерни посегателства. Разгледани са и актуални практически проблеми, свързани с развитието на информационните технологии.
Книгата е насочена както към студентите от юридическите факултети, така и към практикуващите юристи и представителите на бизнеса.
Съдържанието е съобразено с международноправната уредба и с националното законодателство към 1 януари 2009 година.