Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Коментар на Кодекса на труда
Васил Мръчков, Красимира Средкова, Атанас Василев
Издателство Сиби
58,00 лв.
КУПИ

Авторите на книгата - проф. Васил Мръчков, проф. Красимира Средкова и проф.
Атанас Василев, са най-изявените и компетентни специалисти в областта на
трудовото право у нас.

Новото в това десето преработено и допълнено издание са промените в Кодекса
на труда за последните две години. Между тях се открояват измененията от
декември 2008 г., които се отнасят до професионалната квалификация,
задължението на работодателя да издава правилник за вътрешния трудов ред,
прекратяването на трудовите правоотношения, контрола за спазване на
трудовото законодателство и др. Отразени са и измененията в подзаконовата
уредба, както и най-новата практика на ВКС и МТСП по прилагането на Кодекса
на труда.

Структурата на изложението, както и начинът на представяне на материята
отговарят на всички съвременни европейски изисквания за коментар на
нормативен акт - включват в себе си както теоретични разяснения, така и
анализ на практическите аспекти на всеки един трудовоправен проблем.

Коментарът на Кодекса на труда излиза от печат за десети пореден път - факт,
който няма аналог в най-новата история на правната литература у нас.
Авторите и издателите на тази книга се надяват, че десетото издание само по
себе си е доказателство за това, че Коментарът на Кодекса на труда трайно е
спечелил признанието на десетки хиляди юристи, инспектори по труда,
служители в бюрата по труда, отделите "Човешки ресурси", счетоводители,
работодатели, синдикални дейци, представители на работниците и служителите,
студенти по право - и на всички, които се интересуват от проблемите на
трудовото право.