Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Социално осигуряване 2010 година
Авторски колектив с ръководител Йордан Христосков
Издателство Труд и право
30,00 лв.
КУПИ
Тази книга-годишник Ви предлага цялостно професионално знание за социалното осигуряване през 2009 година.

- Държавно обществено осигуряване
- Допълнително пенсионно осигуряване

* Актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и другите нормативни актове;
* Писма и указания на НОИ, на НАП и на КФН по прилагането на КСО и ДОПК;
* Подробни коментари по промените в осигурителното законодателство;
* Приложна информация.