Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Трудови отношения 2008
Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков
Издателство Труд и право
26,40 лв.
КУПИ

Всичко за трудовото законодателство и за практиката по прилагането му през 2008 г.:
* Актуализирани текстове на основните трудови закони и подзаконови нормативни актове
* Практика на Върховния касационен съд
* Практика на МТСП
* Изчерпателен коментар и приложни разяснения на новите моменти през 2008 г.
* Решения на практически казуси