Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Най-важните наредби по безопасност и здраве при работа в предприятието
Издателство Труд и право
18,00 лв.
КУПИ
Книгата съдържа нормативния текст на всички важни за предприятието наредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд - по Кодекса на труда, по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, и по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност.