Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Социално осигуряване 2014 г.
Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова
Издателство Труд и право
32,40 лв.
КУПИ

Книгата съдържа цялостно приложно знание по проблематиката на социалното осигуряване през 2014 г.

- актуализирани текстове на всички важни нормативни актове след промените в нормативната уредба от началото на годината;
- важни указания на НОИ и на НАП;
- подробни авторски коментари по основните положения в социалното осигуряване с акцент върху новите моменти през 2014 г.;
- експертни решения на специфични казуси и отговори на конкретни въпроси;
- полезна приложна информация.

Компактдискът съдържа всички законови и подзаконови нормативни актове на социалното и на здравното осигуряване, регламентите на ЕС, всички двустранни договори по социално осигуряване, по които страна е Р България, както и подбрана практика на Върховния административен съд.

Автори и съставители на изданието са екип от водещи специалисти по социално осигуряване с ръководител доц. д-р Бисер Петков.

Целевата аудитория на годишника са счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.
Изданието отразява състоянието на законодателството към 2 април 2014 г.