Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за здравното осигуряване/ 10. издание
Издателство Сиби
5,20 лв.
КУПИ

10. издание към 11 април 2014 г.

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ, здравноосигурителен договор и здравноосигурителни дружества, специализиран медицински надзор.
Включен е и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
В информационното приложение са поместени списък на международни договори и актове на правото на Европейския съюз в областта на здравното осигуряване, както и извлечение от Закона за здравето в частта, уреждаща достъпността и качеството на медицинската помощ, правата и задълженията на пациента и медицинската помощ при спешни състояния.
Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания към актове по прилагането на закона и между правни норми, поместени в сборника.