Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Право на Европейския съюз/ Второ преработено и допълнено издание
Жасмина Попова
Издателство СИЕЛА
30,00 лв.
22,50 лв.
КУПИ

Целта на настоящото изследване е да представи в синтезиран вид и достъпна форма основите на правото на Европейския Съюз – автономното вътрешно право на наднационалната организация, в която България е пълноправен и пълноценен участник.

Настоящият труд е съобразен с действащото право и със съдебната практика към ноември 2011 г. и има за цел да представи в синтезиран вид и достъпна форма основите на правото на Европейския съюз.
Предназначено както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право, изследването се стреми да отрази богатата съдебна практика на Съда на ЕС, основният гарант за неговото спазване и прилагане на територията на  на целия Европейски съюз.

още от ПРОМОЦИИ