Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Семеен кодекс 2009 г. и Семеен кодекс 1985 г.
Съпоставка на текстовете и съставителство- чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова, Веселин Петров
Издателство СИЕЛА
12,00 лв.
КУПИ

Сборникът предлага улеснение и удобство на всички, ползващи закона.Сборникът представя разпоредбите на двата кодекса, като сравнява текстовете им.

В сборника ще намерите и текстовете на законите, регламентациите в които имат отношение към материята на семейното право. Те дават информация със значение за развитието на съответните семейноправни институти и новите положения в уредбата им. Това са извлечения: от част трета, част пета и част шеста на Гражданския процесуален кодекс, от Закона за закрила на детето и от Закона за гражданската регистрация. Поместени са и Законът за медиацията и Законът за наследството.

още от Право