Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наказателен кодекс/Сборник нормативни актове/1 издание 2014
Издателство СИЕЛА
8,50 лв.
КУПИ

Сборник нормативни актове

С предишните редакции на текстовете

Съдържание:

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ