Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Ръководство за решаване на наказателноправни казуси
Лазар Груев, Ралица Илкова
Издателство Сиби
12,00 лв.
КУПИ

В изданието са дадени насоки за решаване на казуси, които поставят въпроси за приложението на материалното наказателно право.

Такива казуси се решават в хода на подготовката на студентите по дисциплината „Наказателно право на Република България“, при полагане на семестриални и държавни изпити и изпити за постъпване на работа в органите на съдебната власт или за придобиване на адвокатска правоспособност. Предложени са алгоритъм за решаване на най-често срещаните наказателноправни казуси, възможна структура на изложението и обосновка на решението по тях. Целта на авторите е да провокират читателите към преосмисляне на придобитите знания в областта на наказателното право през призмата на реални житейски ситуации, пресъздадени под формата на казуси, да ги улеснят в подготовката за полагане на изпит под формата на решаване на казус и  в по-нататъшната им професионална реализация.