Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наказателен кодекс/ 12. издание
Издателство Сиби
6,90 лв.
КУПИ

12. актуализирано издание към 1 септември 2014 г.

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения.
Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Законът за амнистия от 2009 г., списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списък на вещите, които не подлежат на конфискация.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на разпоредбите, изменени или отменени след 2004 г., с препращания към други нормативни актове и към решения на Конституционния съд.