Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за съдебната власт / 13. издание
Издателство Сиби
6,50 лв.
КУПИ

13. актуализирано издание към 15 януари 2014 г.

В сборника са включени Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията и тълкувателни решения на Конституционния съд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им.
Поместени са и етичните кодекси на магистратите и на съдебните служители.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби и с препращания към решения на Конституционния съд, към актове по прилагането на закона и към други нормативни актове.