Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наказателен кодекс/Сборник нормативни актове/Издание 2013
Издателство Сиела
8,50 лв.
КУПИ
С предишните редакции на текстовете.

Съдържание:

. НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
. ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА
. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА
. ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
. ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
. ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
. ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ