Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Привеждане на присъдите в изпълнение. Кумулация. Европейска заповед за арест и екстрадиция
Петко Минев
Издателство Фенея
14,00 лв.
КУПИ

В книгата "Привеждане на присъдите в изпълнение. Кумулация. Европейска заповед за арест и екстрадиция" са разгледани наложените в практиката способи за привеждане в изпълнение на отделните видове наказания.

В книгата "Привеждане на присъдите в изпълнение. Кумулация. Европейска заповед за арест и екстрадиция" е описано взаимодействието между различните органи на изпълнителната и съдебната власт при привеждане на присъдите в изпълнение. Обект на анализ са кумулация, отлагане и прекъсване на наказанието, условно предсрочно освобождаване, приспадане на задържането от прокурора по реда на чл. 417 от НПК, замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода и замяна на пробационните мерки. В изследването са разгледани производствата по изготвяне на искане за екстрадация и издаване на Европейска заповед за арест.