Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Свободата на изразяване
Бойко Боев, Александър Кашъмов, Красимир Кънев, Нели Огнянова, Полина Русинова
Издателство Сиби
14,00 лв.
КУПИ

Книгата представя международните стандарти, свързани с правото на свобода на изразяване. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, гарантиращи това право,  както и относимата практика на международните органи, които ги тълкуват.  Анализирана е и практика на национални съдебни органи на страни от Европа и Северна Америка.
В книгата се разглеждат формулировките на правото, възможностите и основанията за неговото ограничаване; свободата на изразяване и защитата срещу обида и клевета; свободата на изразяване и националната сигурност; допустимостта и възможностите за ограничаване на порнографията; свободата на изразяване и защитата на личния живот; ограничаването на словото на омраза; защитата на източниците на информация; правото на достъп до обществена информация; лицензирането на електронните медии и защитата на търговското слово.
Подобно cиcтeмно изложeниe нa мeждунapодното пpaво в тaзи cфepa ce пpaви зa пpъв път в бългapcкaтa литepaтуpa. Книгaтa би билa полeзнa зa шиpок кpъг читaтeли: унивepcитeтcки пpeподaвaтeли и cтудeнти, журналисти, издатели, cъдии, пpокуpоpи и aдвокaти.