Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Шесто управление: Моята истина - 1 и 2 том
Ген. Петър Стоянов
Издателство Български писател
30,00 лв.
КУПИ
* Генерал лейтенант Петър Стоянов проговаря
* Документи
* Имена
* Хора
* Събития
* Неизвестни истини
* Минало - вчера
* Създателят на Шесто управление
* Началникът, ръководил го 17 години
* Несъгласен с начина на възродителния процес
* След 40 години уволнен от МВР