Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Защита на конкуренцията
Издателство Сиби
5,60 лв.
КУПИ

2. издание
В сборника е поместен новият Закон за защита на конкуренцията, който урежда защитата срещу определени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата с монополно или господстващо положение и нелоялната конкуренция, контролът върху концентрациите между предприятия, производството и правомощията на Комисията за защита на конкуренцията.
Поместено е релевантното извлечение от Договора за създаване на Европейската общност и регламентите, към които законът препраща - Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренция и Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия. Поместено е информационно приложение със систематичен списък на основните общностни актове в областта на защитата на конкуренцията.