Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наредби за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност
Издателство Труд и право
18,00 лв.
КУПИ

В книгата е публикуван актуализираният текст на всички наредби по устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност след ПМС No 164 от 07.07.2008 г.
Тези наредби регламентират изискванията и управленските решения, свързани с дейността на всяко предприятие и учреждение, на всеки мениджър и специалист.