Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наредби на столичен общински съвет - обществен ред, движение, чистота, зелени площи
Издателство Аскони-издат
4,00 лв.
КУПИ
* Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община * Наредба за организация на движението на територията на Столична община * Наредба за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община * Наредба за изграждане и опазване на зелената система на Столична община (НОВА!)