Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Граждански процесуален кодекс
Издателство Труд и право
12,00 лв.
КУПИ

* Граждански процесуален кодекс (Отм. ДВ бр. 59 от 20.07.2007 г.)
* Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.