Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Кодекс на труда
Издателство Скорпио
5,99 лв.
КУПИ

Изданието съдържа:
- Наредба №5 за съдържанието и реда на изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4, от КТ
- Наредба за работното време, почивките и отпуските
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд.