Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Гражданска регистрация на лицата/ 9. издание
Издателство Сиби
6,50 лв.
КУПИ

9. издание към 27 януари 2015 г.

Представена е законовата уредба на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубването и възстановяването на българско гражданство, условията и реда за издаване, ползване и съхраняване на българските лични документи.

Наред с това са поместени и наредбите, с които се урежда функционирането на Единната система за гражданска регистрация и издаването на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания към актове по прилагането на законите, включени в сборника.