Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Семеен кодекс/Закон за наследството
Издателство Сиела
5,00 лв.
КУПИ

Сборник нормативни актове, с предишните редакции на текстовете.
Първо издание за 2014 година.

Съдържание:

Семеен кодекс

Граждански процесуален кодекс (извлечение)

Наказателен кодекс (извлечение)

Закон за наследството

Закон за закрила на детето (извлечение)

Закон за гражданската регистрация

Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

Наредба №13 от 30 септември 2009 г. за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване
и за воденето на регистрите на международните осиновявания

Наредба №11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите