Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Граждански процесуален кодекс. Сборник с нормативни актове
Издателство Сиела
6,00 лв.
КУПИ
С предишните редакции на текстовете.

Съдържание:

. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

. ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

. ЗАКОН ЗА МЕДИАЦИЯТА

. ЗАКОН ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ

. ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ СЪДИЛИЩАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК)

. ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

. Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

. НАРЕДБА № 6 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДРУГИ КНИЖА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

. НАРЕДБА ЗА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ДЛЪЖНИКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВОТО