Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Съдебните актове в гражданското съдопроизводство
Атанас Иванов
Издателство СИЕЛА
17,00 лв.
КУПИ

Изясняването същността на съдебните актове, както и на съдебния акт като документ, ще въведе сигурност в отношенията на страните в процеса, чиито права са нарушени, в съответствие с принципа за правна определеност (сигурност), ще създаде допълнителна предпоставка, която ще гарантира правилното разглеждане и решаване на делото. Ето защо, отговорът на въпроси, свързани със същността на съдебните актове, има важно практическо значение.

Новият Граждански процесуален кодекс (ГПК), съществено промени гражданското съдопроизводство в почти всичките му измерения. Влизането в сила на ГПК наложи актуализирането на материята съобразно новата уредба. Особеностите на този процес бързо провокираха доктрината и изследванията на същността на съдебните актове и спорните въпроси не закъсняха.