Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Публично-частно партньорство
Издателство Сиби
4,70 лв.
КУПИ

Представено е договорното сътрудничество между публични и частни партньори за извършване на дейност.

Издание - към 1 юли 2012 г.

В изданието "Публично-частно партньорство" е представена уредбата на публично-частното партньорство като договорно сътрудничество между публични и частни партньори за извършването на дейности от обществен интерес при оптимално разпределение на ресурси, рискове и отговорности между тях.
Включени са Законът за публично-частното партньорство и Законът за концесиите.
Текстовете са анотирани с препращания към други приложими нормативни актове в тематичния обхват на сборника.