Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Гражданско право. Обща част
д-р Александър Джеров
Издателство Труд и право
24,00 лв.
КУПИ
Това е трето преработено и допълнено издание на "Гражданско право. Обща част" - авторски труд на проф. д-р Александър Джеров.

"Гражданско право. Обща част" е  издание, което представя правната материя, свързана с общата част на гражданското право. Изчерпателно и задълбочено са разгледани въпросите, засягащи статута на правните субекти – физически и юридически лица, както и правоотношенията, възникващи между тях.

Специално внимание е отделено на правните сделки – тяхната характеристика, предмет и обхват, действителност и недействителност, представителство, срокове, давност и прочие.
Авторският труд е дело на проф. д-р Александър Джеров и е съобразен с действа-щото законодателство към 15.04.2012 г.
"Гражданско право. Обща част" ще бъде полезно за всички практикуващи юристи – нотариуси, адвокати, съдии, юрисконсулти; както и за преподаватели и студенти.